REKLAMA

TARCZYŃSKI S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

2021-05-31 15:09
publikacja
2021-05-31 15:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
TARCZYŃSKI S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym („Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Tarczyński S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok i wypłaty dywidendy.

Zgodnie z treścią uchwały ZWZ zysk netto Spółki za 2020 rok w kwocie 90.214.140,14 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście czternaście tysięcy sto czterdzieści złotych 14/100) został podzielony w następujący sposób:
a) kwota 73 193 736,14 zł na kapitał zapasowy Spółki
b) kwota 17 020 404,00 zł na wypłatę dywidendy co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,50 zł.

Liczba akcji objęta dywidendą wynosi 11.346.936 (jedenaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji.

Ponadto ZWZ ustaliło dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 07 czerwca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2021 r.


Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Radosław Chmurak Wiceprezes Zarządu
2021-05-31 Dawid Tarczyński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki