REKLAMA

TARCZYŃSKI S.A.: Powołanie Zarządu kolejnej kadencji

2021-05-24 17:10
publikacja
2021-05-24 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
TARCZYŃSKI S.A.
Temat
Powołanie Zarządu kolejnej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Tarczyński S.A (Emitent, Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, w dniu 24 maja 2021 roku działając na podstawie § 16 ust 2 Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania dotychczasowych członków Zarządu Emitenta na kolejną pięcioletnią kadencję w osobach:
- Pana Jacka Tarczyńskiego jako Prezesa Zarządu
- Pana Radosława Chmurak na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
- Pana Dawida Tarczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu
- Pana Tomasza Tarczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu.

Uchwała wejdzie w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok.

Rada Nadzorcza ustaliła, że Zarząd Spółki VI kadencji będzie działał w składzie czteroosobowym, to jest: Prezes Zarządu i trzech Członków Zarządu. Członkowie Zarządu zostali powołani na wspólną pięcioletnią kadencję na lata 2021 / 2025.

Poniżej Emitent podaje informacje w zakresie wykształcenia i kwalifikacji wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej członków Zarządu:

Pan Jacek Tarczyński - przebieg pracy zawodowej:
• w latach 2011-2012 w Sufler Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu jako członek rady nadzorczej,
• w latach 2010-2011 w Dobrosława Sp. z o.o. z siedzibą w Sławie jako prezes zarządu,
• w latach 2010-2011 w Starpeck Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako prezes zarządu,
• w latach 2000-2006 działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej wraz z Elżbietą Tarczyńską,
• od roku 1999 w Spółce (poprzednio Tarczyński Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy) jako Prezes Zarządu,
• w latach 1990-1999 działalność gospodarcza pod własnym nazwiskiem – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jacek Tarczyński z siedzibą w Sułowie,
• w latach 1987-1990 działalność gospodarcza pod własnym nazwiskiem w zakresie posadzkarstwa,
• w latach 1986-1987 w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „SCH” we Wrocławiu jako starszy inspektor w dziale przetwórstwa mięsnego,
• w latach 1985-1986 w Gminnej Spółdzielni „SCH” w Trzebnicy jako mistrz działu produkcji wędlin,
• w latach 1980-1985 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Opolu, jako peklowacz.
Pan Jacek Tarczyński jest udziałowcem lub akcjonariuszem: Spółki, TT Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim, Devils Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim, , EJT Investment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Agro-Jet Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim oraz TJ Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim. Poza powyższym Pan Jacek Tarczyński nie jest wspólnikiem spółek osobowych ani kapitałowych.
Pan Jacek Tarczyński posiada wykształcenie średnie, ukończył Technikum Przemysłu Mięsnego w Krotoszynie. Ponadto Pan Jacek Tarczyński ukończył kurs pedagogiczny dla nauczycieli zawodu pracowników młodocianych w Zespole Szkół Zawodowych w Miliczu.

Pan Radosław Chmurak - przebieg pracy zawodowej:
• od 2011 roku w Spółce jako Wiceprezes Zarządu oraz dyrektor ds. sprzedaży i marketingu,
• w latach 2007 – 2011 w ZM Unimięs sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie jako dyrektor handlowy,
• w latach 2006 – 2007 w Centrum Mięsne Eurosmak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dyrektor handlowy,
• w latach 2004 – 2007 w Centrum Mięsne Makton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dyrektor ds. rozwoju i ekspansji rynku,
• w latach 2002 – 2004 w Beskidzkim Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin z siedzibą w Bielsku-Białej jako prezes zarządu,
• w latach 2000 – 2004 w STAR-PECK Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie Wacław Laszczak z siedzibą w Bielsku-Białej jako dyrektor ds. marketingu,
• w 1999 roku w Zakładach Mięsnych Mysłowice sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach jako dyrektor dystrybucji i handlu,
• w latach 1998 – 1999 w Partner S.A. z siedzibą w Warszawie jako prezes zarządu,
• w latach 1996 – 1999 w Firmie Mięsno-Wędliniarskiej AJPI z siedzibą w Siemianowicach Śląskich kolejno jako: informatyk, dyrektor przetwórni, dyrektor ds. handlowo-produkcyjnych, zastępca dyrektora firmy oraz dyrektor ds. dystrybucji.
Pan Radosław Chmurak posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (kierunek: wychowanie techniczne).

Pan Dawid Tarczyński - przebieg pracy zawodowej:

Pan Dawid Tarczyński związany jest ze Spółką od ponad 6 lat. Od 2016 roku na stanowisku Dyrektora ds. Ciągłego Doskonalenia. Wcześniej w roli Managera ds. innowacji technologicznej. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Ma ponad 3-letnie doświadczenie w zakresie wdrożeń rozwiązań optymalizujących procesy zarządzania dla branży produkcyjnej. Posiada szerokie kompetencje w obszarze innowacji technologicznych dedykowanych branży produkcyjnej, ekspert oraz praktyk metody lean management.

Pan Tomasz Tarczyński - przebieg pracy zawodowej:

● w latach 2017-2020 w Tarczyński S.A. Dyrektor Marketingu
● w latach 2013-2017 w Tarczyński S.A. Group Brand Manager
● w latach 2011-2013 w Tarczyński S.A. Manager Export

Pan Tomasz Tarczyński jest związany z firmą Tarczyński S.A. od 2011 r. Swoją karierę w spółce rozpoczął na stanowisku Export Managera, pełniąc tę funkcję przez ponad 2 lata. Następnie jako Group Brand Manager, był odpowiedzialny za rozwój i kreowanie wizerunku marki w latach 2013-2017. W 2017 roku awansował na stanowisko Dyrektora Marketingu, gdzie jego głównym zadaniem była budowa i kierowanie zespołem marketingowym, opracowanie nowej platformy komunikacji dla marki Tarczyński oraz wdrażanie zintegrowanych kampanii reklamowych.

Pan Tomasz Tarczyński swoją wiedzę marketingową zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, po czym ukończył program CIM Diploma In Proffesional Marketing w The Chartered Institute of Marketing.


Wg złożonych oświadczeń wszyscy nowo powołani członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Tarczyński S.A., nie są wspólnikami w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej, nie są członkami organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Tarczyński S.A., ani nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz.727)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki