REKLAMA

T-BULL S.A.: Zmiana statutu w zakresie rejestracji w KRS akcji serii G oraz kapitału warunkowego

2021-08-05 23:54
publikacja
2021-08-05 23:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
T-Bull_statut_-_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
T-Bull_statut_-_zmiany.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-05
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Zmiana statutu w zakresie rejestracji w KRS akcji serii G oraz kapitału warunkowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu zmiany statutu Spółki w zakresie rejestracji:

- 26.316 akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela serii G o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł;
- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o wartości 87.483,40 zł.

Powyższe jest konsekwencją zdarzeń, o których Spółka informowała raportami bieżącymi nr 39/2020, 40/2020, 41/2020, 50/2020, 56/2020, 10/2021, 11/2021, 16/2021.

Po rejestracji akcji serii G kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.830,50 zł i składa się z 1.188.305 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł, które dają prawo do 1.593.305 głosów (405.000 akcji są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu i dają prawo do 810.000 głosów). Struktura kapitału zakładowego jest przedstawiona w § 6 statutu Spółki.

W załączeniu Emitent przekazuje informacje na temat zmienionych postanowień statutu oraz obowiązujący tekst jednolity statutu.
Załączniki
Plik Opis
T-Bull_statut - tekst jednolity.pdfT-Bull_statut - tekst jednolity.pdf
T-Bull_statut - zmiany.pdfT-Bull_statut - zmiany.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-05 Damian Fijałkowski Prezes Zarządu
2021-08-05 Grzegorz Zwoliński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki