REKLAMA

T-BULL S.A.: Rejestracja zmian statutu Spółki

2022-09-02 09:10
publikacja
2022-09-02 09:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
T-Bull_statut_-_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
T-Bull_statut_-_zmiany.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-02
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 1 września 2022 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmian statutu Spółki wynikających z uchwał nr 15 i nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r. – w zakresie wskazanym w plikach załączonych do niniejszego raportu.

Główną zmianą jest wpisanie 93.000 akcji serii I oraz 66.000 akcji serii J, które powstały w wyniku konwersji (zamiany) po 33.000 akcji serii A1, A2 i A3 oraz po 20.000 akcji serii C1, C2 i C3, co zostało opisane w opublikowanym przez Emitenta raporcie bieżącym nr 30/2021 z dnia 4 czerwca 2021 r. Łączna ilość akcji Spółki nie uległa zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
T-Bull_statut - tekst jednolity.pdfT-Bull_statut - tekst jednolity.pdf
T-Bull_statut - zmiany.pdfT-Bull_statut - zmiany.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-02 Damian Fijałkowski Prezes Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki