REKLAMA

T-BULL S.A.: Korekta raportu rocznego za 2021 r. – uzupełnienie o sprawozdanie finansowe w formacie .xhtml

2022-05-25 20:48
publikacja
2022-05-25 20:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Korekta raportu rocznego za 2021 r. – uzupełnienie o sprawozdanie finansowe w formacie .xhtml
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2022 r. Emitent opublikował raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021, w którym załączone zostało m.in. sprawozdanie finansowe w formacie .pdf, ale omyłkowo nie zostało załączone sprawozdanie finansowe w formacie .xhtml oraz podpisy tego sprawozdania w postaci pliku .xades. W związku z tym w dniu 25 maja 2022 r. Spółka opublikuje skorygowany raport roczny za rok obrotowy 2021, który będzie zawierał brakujące wcześniej dwa pliki.

Emitent podkreśla, że zarówno sprawozdanie finansowe w formacie .xhtml, jak i plik .xades z podpisami zostały wygenerowane w dniu 28 kwietnia 2022 r. i nie uległy jakimkolwiek modyfikacjom. Sprawozdanie finansowe w formacie .xhtml jest w pełni zgodne ze sprawozdaniem finansowym w formacie .pdf, które zostało opublikowane w dniu 29 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Damian Fijałkowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki