Szukając środków dla rozwoju firmy

Wymagania i racje banków

Banki stawiają firmom starającym się o kredyt dwa podstawowe wymagania:

- posiadanie zdolności kredytowej rozumianej jako zdolność firmy do spłaty kredytu i odsetek w określonych umową kredytową kwotach i terminach, oraz
- przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu.

W celu weryfikacji zdolności kredytowej potencjalnego klienta bank musi zdobyć szereg informacji na jego temat. Informacje te są z jednej strony pozyskiwane poprzez wypełnienie przez kredytobiorcę odpowiednich bankowych druków (wniosek kredytowy, informacje dodatkowe itp.), z drugiej przez przedstawienie dokumentów stwierdzających jego sytuację finansową. W zależności od wielkości firmy i jej formy prawnej, a także kwoty wnioskowanego kredytu będą to: deklaracje podatkowe, bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych druki F-01 i F-02, za okres jednego roku lub kilku ostatnich lat, oraz umożliwienie wglądu w źródłowe dokumenty księgowe. Często banki wymagają także od kredytobiorcy sporządzenia prognoz finansowych na okres kredytowania, w przypadku rozpoczynania działalności zazwyczaj konieczne będzie także sporządzenie biznes planu. Oprócz tego banki wymagają przedstawienia zaświadczeń o terminowym regulowaniu zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, a także w przypadku posiadania kredytów w innych bankach opinii o terminowości spłat.

Oprócz posiadania zdolności kredytowej wymagane jest także przedstawienie odpowiednich zabezpieczeń spłaty. Dla banku istotne są: wartość rynkowa proponowanego zabezpieczenia, oraz jego płynność czyli łatwość ewentualnej sprzedaży. W związku z tym najchętniej przyjmowanymi zabezpieczeniami są lokaty terminowe, bezpieczne papiery wartościowe, gwarancje bankowe i poręczenia podmiotów o bardzo dobrej sytuacji finansowej. W dalszej kolejności zastawy rejestrowe, hipoteki na nieruchomości, zabezpieczenia osobiste w praktyce przyjmujące najczęściej formę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wzmocnieniem siły takiego zabezpieczenia jest solidarne poręczenie osób trzecich dokonywane poprzez złożenie podpisów na wekslu i deklaracji wekslowej. Należy pamiętać, że wystawiony weksel daje wierzycielowi prawo do dochodzenia należności z całego majątku dłużnika, oraz wszystkich poręczycieli wekslowych. Banki wyceniając przedstawione zabezpieczenia stosują tzw. metodę ostrożnej wyceny co może powodować niekiedy pewne niedoszacowanie ich rzeczywistej wartości. Oprócz tego starają się, aby wartość zabezpieczeń przekraczała kwotę kredytu, zazwyczaj minimalna wartość zabezpieczenia to 120-150% kwoty kredytu. Z praktyki stosowanej w niektórych bankach wartość zabezpieczenia wynosi 200-300 % kwoty kredytu.

Bariery w korzystaniu z kredytów i sposoby ich przezwyciężania Przedstawione wyżej wymagania powodują, że małe i rozpoczynające działalność firmy często nie potrafią im sprostać. Pierwszy problem napotykają już przy próbie wypełnienia skomplikowanego formularza wniosku kredytowego, następnie zderzają się z koniecznością sporządzenia bilansu, rachunku wyników i prognoz finansowych. Nawet jeżeli uda im się pokonać te trudność napotykają barierę wymaganych zabezpieczeń.

Szczęśliwie dla małych firm polityka banków ulega obecnie zmianie i zaczynają one wprowadzać specjalne uproszczone procedury kredytowe i specjalne produkty. Istnieje też szereg organizacji i firm zajmujących się doradztwem dla sektora MSP, które mogą pomóc w sporządzeniu dokumentacji finansowej, prognoz i biznes planów.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,9% VII 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 182,43 zł VII 2019
Produkcja przemysłowa rdr -2,7% VI 2019

Znajdź profil

Znajdź nas na Facebooku