REKLAMA
WAŻNE

Szef Służby Cywilnej nt. potrzeby poprawności tekstów urzędowych

2013-07-23 16:23
publikacja
2013-07-23 16:23

Doskonalenie kompetencji językowych urzędników oraz korygowanie błędów językowych na stronach internetowych i w pismach instytucji to niektóre z działań uznanych przez Szefa Służby Cywilnej za istotne dla zwiększenia poprawności językowej tekstów urzędowych.

Konkluzje te szef Służby Cywilnej Sławomir Brodziński przedstawił podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu w odpowiedzi na dezyderat komisji w sprawie poprawności językowej w przekazach urzędowych. Komisja po rozpatrzeniu "Sprawozdania ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010-2011" przedstawionego przez Radę Języka Polskiego, zwróciła się do prezesa Rady Ministrów o zobowiązanie ministrów i osób kierujących instytucjami centralnymi do zapewnienia udziału językoznawców przy redagowania tekstów urzędowych.

Członkowie komisji wyrazili nadzieję, iż poprawie ulegnie poprawność językowa i komunikatywność oficjalnych przekazów zamieszczanych na stronach internetowych instytucji. Podkreślili tu szczególną rolę m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przedstawionej członkom komisji odpowiedzi Brodziński zwrócił uwagę na brak możliwości zapewnienia udziału językoznawców w redagowaniu wszystkich urzędowych tekstów, co motywował koniecznością redukcji wydatków publicznych. "Wydaje się, że bardziej racjonalnym działaniem byłoby doskonalenie kompetencji językowych osób już pracujących w administracji (np. poprzez organizowanie specjalnych szkoleń, rozpowszechnianie wśród nich poradników językowych itd.)" - zaznaczył w piśmie szef służby cywilnej.

Wśród innych podejmowanych działań wymienił opublikowany na wewnętrznym serwisie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poradnik prawidłowego redagowania pism urzędowych. Poinformował również, że część spośród błędów na stronach internetowych wskazanych przez Radę Języka została już skorygowana. Dodał, iż nie było możliwości poprawy treści językowej niektórych dokumentów, ponieważ zostały już przyjęte i upublicznione lub też zarchiwizowane i powszechnie niedostępne.

Podkreślił, że władze wskazanych w dezyderacie ministerstw rozumieją potrzebę dbałości o poprawność językową tekstów tworzonych przez urzędników. "Ministerstwo Kultury (...) obejmuje patronatem, wspiera finansowo oraz organizacyjnie liczne przedsięwzięcia popularyzujące kulturę języka polskiego oraz upowszechniające ideę, iż język jest istotną wartością, którą należy chronić, pielęgnować i kultywować" - zaakcentował Brodziński.

Członkowie komisji przyjęli przedstawioną odpowiedź, wyrażając jednak wątpliwości odnośnie niektórych jej aspektów, zwrócili się do szefa Służby Cywilnej o jej uzupełnienie. Zainteresowanie posłów wzbudziła zwłaszcza procedura związana z redagowaniem pism urzędowych oraz informacja kto odpowiada za ich poprawność i komunikatywność. Brodziński zadeklarował wystąpienie do szefów instytucji o wyjaśnienie tych wątpliwości i zaprezentowanie ich komisji prawdopodobnie na jednym z jesiennych posiedzeń. (PAP)

akn/ ls/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki