System elektronicznego monitorowania udzielania pomocy publicznej

18.3.Warszawa (PAP)

- Wszystkie kluby parlamentarne poparły we wtorek projekt ustawy wprowadzający system elektronicznego monitorowania udzielania pomocy publicznej na zasadach de minimis. Głosowanie nad projektem zaplanowano jeszcze na wtorek.

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z przepisami, za pomoc de minimis uważa się taką pomoc publiczną, która nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Pomoc taka może być udzielona np. w przypadku klęsk żywiołowych.

Projekt nowelizacji wprowadza nowe pojęcie - aplikację SHRIMP (System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej). Określa ona elektroniczny system monitorowania pomocy publicznej, z wyłączeniem rolnictwa i rybołówstwa.

Wdrożenie aplikacji SHRIMP będzie kosztować ok. 110 tys. zł rocznie w okresie 3 kolejnych lat oraz ok. 75 tys. zł rocznie w latach następnych. Zdaniem autorów projektu, wymaga to zwiększenia budżetu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Urząd ten jest odpowiedzialny za monitorowanie udzielania pomocy publicznej.

Wdrożenie systemu wymaga również dodatkowych nakładów, związanych z jego obsługą. Chodzi o dwa dodatkowe etaty dla pracowników UOKiK za ok. 80 tys. zł rocznie.

Nowe przepisy dostosowują ustawę z 2004 r. do regulacji unijnych, w szczególności w zakresie pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

W toku wcześniejszych prac sejmowych podkomisja wniosła poprawkę do projektu, zgodnie z którą gmina może udzielić pomocy publicznej na zasadach de minimis. Dotyczy to możliwości zwolnienia z podatków lokalnych.

Chodzi o rezygnację z pobierania opłaty targowej, gdy korzystają z niej podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Jak wynika z praktyki, samorządy korzystają rzadko ze zwolnień z tej opłaty. W 2006 r. zwolnienia takie opiewały na ok. 6 tys. zł w skali kraju.

Nowelizacja zakłada, że podmioty udzielające pomocy de minimis są zobowiązane do wydania stosowanego zaświadczenia, a także do sporządzenia sprawozdania i przedstawienia go w UOKiK.

Od 2007 roku, na podstawie reguły de minimis, można udzielać przedsiębiorcy przetwarzającemu produkty rolne wsparcia do 200 tys. euro w ciągu trzech lat w ramach pomocy publicznej. Takie rozwiązanie będzie obowiązywać do końca 2013 roku.

W przypadku rybołówstwa maksymalna pomoc od 1 stycznia 2007 roku wynosi 30 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, a w przypadku rolnictwa od 1 stycznia 2008 r. - 7,5 tys. euro. (PAP) kaw/ krf/ mow/
Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% IX 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 084,56 zł IX 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% IX 2019

Znajdź profil