REKLAMA

Sygnis S.A.: Zawarcie umowy na dostawę mikroskopu LEEM

2022-09-06 15:03
publikacja
2022-09-06 15:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-06
Skrócona nazwa emitenta
Sygnis S.A.
Temat
Zawarcie umowy na dostawę mikroskopu LEEM
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 13/2022 z dn. 29 czerwca 2022 r., w którym informował o wygraniu przez Spółkę przetargu na dostawę dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego mikroskopu LEEM, informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Uniwersytetem Jagiellońskim stosowną umowę. Niniejsza umowa obejmuje zrealizowanie przez Spółkę dostawy, montażu, uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi systemu Low Energy Electron Microscopy – LEEM (mikroskopu elektronowego z wykorzystaniem elektronów niskoenergetycznych) wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem o modelu FE-LEEM PEEM / P90 Series, wraz z realizacją usług towarzyszących. Spółka zobowiązana jest do zrealizowania całego przedmiotu umowy w terminie do 13 miesięcy od dnia jej zawarcia. W takim też terminie winno nastąpić całkowite rozliczenie umowy, które zamyka się kwotą 5,9 mln zł brutto (4,8 mln zł netto). Na przedmiot niniejszej umowy Spółka udzieli 24 miesięcznej gwarancji. Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od jej realizacji z powodu braku możliwości jej wykonywania lub z powodu jej niewłaściwego wykonywania.
Zarząd Spółki wskazuje, iż mikroskop LEEM jest wyjątkowym sprzętem badawczym, umożliwiającym rozszerzenie prac badawczych nad nowymi materiałami. Zakup niniejszego mikroskopu jest częścią realizowanego przez ten Wydział projektu ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-06 Andrzej Burgs Prezes Zarządu Andrzej Burgs
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki