Stawka Tax Free niezależnie od wielkości obrotów? Rzecznik MŚP chce zmian w VAT

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla drobnych przedsiębiorców zmiany w przepisach dot. podatku VAT - podało w poniedziałek biuro rzecznika, który ocenił, że stosowanie preferencyjnej stawki Tax Free powinno być możliwe niezależnie od wielkości obrotów firmy.

(fot. Moobin / Shutterstock)

"Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...) przewidują możliwość zastosowania przez przedsiębiorców preferencyjnej stawki VAT do eksportu towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych (tzw. Tax Free). Jednakże, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy VAT, ustawodawca uzależnił możliwość jej zastosowania od osiągnięcia przez podatnika obrotów za poprzedni rok podatkowy w wysokości powyżej 400 tys. zł" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców proponuje wprowadzenie korzystnej dla drobnych przedsiębiorców zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT. "Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Ministra Finansów, zastosowanie preferencyjnej stawki Tax Free powinno być możliwe niezależnie od wielkości obrotów przedsiębiorcy" - napisano.

Jak wyjaśniono, do Rzecznika MŚP dotarły sygnały "o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców ze wschodniej Polski, którzy podnieśli, że są pozbawiani prawa do zwracania podróżnym zapłaconego podatku VAT przy zakupie towarów, które w bagażu osobistym są wywożone za granicę". W konsekwencji, jak wskazano, spadło zainteresowanie zakupami w małych sklepach po polskiej stronie granicy.

Rzecznik MŚP podkreślił, że limit obrotów rocznych powyżej 400 tys. zł został zakwestionowany przez Trybunał Sprawiedliwości UE. "W wyroku z dnia 28 lutego 2018 r., w sprawie C-307/16, a w ślad za nim przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 1398/14, który wskazał, że +warunek ten, co wynika z ww. orzeczenia TSUE jest niezgodny z prawem unijnym, a w konsekwencji organy podatkowe zobowiązane są do pominięcia (odmowy zastosowania) sprzecznej z prawem unijnym normy prawa krajowego+" - czytamy.

Rzecznik MŚP zawnioskował więc do Ministra Finansów - w piśmie z dnia 15 listopada 2019 r. - o podjęcie działań mających na celu wykreślenie z ustawy o VAT progu 400 tys. zł obrotu za rok ubiegły, jako warunku uprawniającego sprzedawcę do zwrotu podróżnym naliczonego podatku od towarów i usług.

Minister Finansów, jak czytamy, przychylił się do argumentów Rzecznika MŚP (w odpowiedzi z dnia 13 stycznia 2020 r.) i zadeklarował "uwzględnienie wnioskowanej zmiany w ramach procedowanego aktualnie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC 11)".

Rzecznik MŚP, pismem z dnia 24 stycznia 2020 r., wystąpił jednak do Ministra Finansów z dodatkowym wnioskiem o potwierdzenie, że "również w obecnym stanie prawnym interpretowanym zgodnie z ww. wyrokami TSUE i NSA", osiągnięcie przez przedsiębiorcę obrotu powyżej 400 tys. zł w roku ubiegłym nie jest konieczne, by móc zwrócić podatek VAT na rzecz podróżnego za dokonane u niego zakupy. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ je/

Źródło: PAP
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 • Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.