Sprawdź, w jakich terminach powinieneś składać deklaracje VAT

Podstawową czynnością, o której należy pamiętać rozliczając VAT w firmie, jest cykliczne składanie deklaracji podatkowych. Praktyka pokazuje jednak, że wielu księgowych nie dotrzymuje ustawowego terminu i tym samym naraża się fiskusowi. Z tekstu dowiesz się, jak postępować, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Z pewnością wiesz, że zdecydowana większość podatników rozlicza VAT w terminach miesięcznych. Jeśli Twoja firma jest takim podatnikiem, to masz obowiązek składania deklaracji VAT na formularzu VAT-7 - w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (art. 99 ust. 1 ustawy o VAT).

Pamiętaj jednak, że jeżeli 25. dzień danego miesiąca przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - termin złożenia deklaracji przesuwa się na pierwszy, kolejny dzień roboczy po tym dniu (lub dniach) wolnych od pracy (art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej). Jeśli z kolei Twoja firma zadeklarowała, że będzie rozliczała się kwartalnie - wówczas kwartalny cykl rozliczeń wymaga od Ciebie składania deklaracji VAT-7K w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym wypadku termin do złożenia deklaracji również przesuwa się na pierwszy kolejny dzień roboczy po dniu (lub dniach) wolnym od pracy.

W praktyce mogą jednak zdarzyć się sytuacje, w których nie jesteś w stanie dochować terminu złożenia deklaracji. W takim przypadku masz możliwość zwrócenia się do organu podatkowego o odroczenie Ci terminu do złożenia deklaracji.

Powinieneś wiedzieć, że kwartalne rozliczanie się z VAT dotyczy Cię tylko wówczas, gdy rozliczana przez Ciebie firma jest:

· małym podatnikiem (tj. tym, u którego wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 800.000 euro lub - w przypadku agentów, zleceniobiorców lub innych podmiotów wynagradzanych prowizyjnie - 30.000 euro), który wybrał kasową metodę rozliczeń,

· małym podatnikiem, który co prawda nie wybrał metody kasowej, ale zadeklarował kwartalne rozliczanie się z VAT i zawiadomił o tym fakcie swój urząd skarbowy w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będziesz po raz pierwszy składał kwartalną deklarację,

· rolnikiem, który zrezygnował ze statusu rolnika ryczałtowego i zawiadomił swój urząd skarbowy o zamiarze rozliczania się za okresy kwartalne (podobnie jak mali podatnicy).

Powinieneś także pamiętać, że obowiązek składania deklaracji VAT w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) oznacza, że niezależnie od tego, czy w danym okresie wykonałeś lub nie czynności podlegające opodatkowaniu VAT, czy też dokonałeś jedynie zakupów towarów i usług - masz obowiązek złożenia deklaracji.

Jeśli zatem jesteś podatnikiem VAT czynnym - masz obowiązek złożyć deklarację VAT za każdy okres rozliczeniowy - bez względu na to, czy w danym okresie dokonywałeś jakichkolwiek transakcji, czy też nie. Są to wówczas tzw. deklaracje zerowe.

Aktualności księgowe - całkowicie BEZPŁATNIE, najnowsze informacje, orzecznictwo oraz unikalne porady ekspertów dla księgowych.

http://www.aktualnosciksiegowe.pl/
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl