Sprawdź, czy otrzymasz 500 zł na pierwsze dziecko

redaktor Bankier.pl

Do niedawna rodzice zadawali sobie pytanie, czy otrzymają świadczenie wychowawcze już na pierwsze dziecko z uwagi na kryterium dochodowe. W związku ze zmianami od lipca 2019 roku pieniądze z programu „Rodzina 500+” będą przysługiwały bez względu na uzyskiwane dochody.

„Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeń (współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku) ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci (w latach 2015-2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3 proc.) oraz stanowi inwestycję w rodzinę” – podaje resort pracy. Jak otrzymać 500 zł miesięcznie na dziecko, kiedy złożyć wniosek? Co zmieni się w programie „Rodzina 500+”?

(fot. Piotr Mecik / FORUM)

500 plus na pierwsze dziecko

Od startu programu, który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku, świadczenie Rodzina 500+ przysługiwało na drugie i każde kolejne dziecko, a w przypadku rodzin o niższych dochodach – również na pierwsze. Resort pracy podaje, że od momentu uruchomienia świadczenia jego koszt wyniósł 68 mld złotych, a z programu korzysta 3,62 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do lat 18. – zgodnie ze stanem na koniec lutego 2019 r. Niedawno ogłoszono zmiany w programie.

– Dobra kondycja i większe wpływy do budżetu sprawiły, że możliwe jest objęcie programem „Rodzina 500+” wszystkich dzieci do 18 r. życia – bez kryterium dochodowego. To największa zmiana zapowiedziana w Nowej Piątce. Program „Rodzina 500+” ma działać w nowej wersji od 1 lipca br. – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Resort szacuje, że świadczenie trafi łącznie do 6,8 mln dzieci. W 2019 roku program będzie kosztował dodatkowe 9,6 mld złotych, a w kolejnych latach koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie ok. 20 mld złotych, co łącznie da ok. 41 mld zł rocznie.

500 plus na pierwsze dziecko – warunki

Świadczenie „Rodzina 500+” przysługuje rodzinom oraz opiekunom dzieci do osiemnastego roku życia. Nie ma znaczenia stan cywilny rodziców, otrzymują je zarówno rodziny pozostające w związkach małżeńskich, związkach nieformalnych oraz w rodzinach niepełnych.

Zmiany w programie „Rodzina 500+” dotyczą przede wszystkim usunięcia kryterium dochodowego. Dlatego też świadczeniobiorcy będą wypełniać krótszy wniosek z uwagi na rezygnację ze wspomnianego warunku. Nie będzie też potrzebne badanie dochodów członków rodziny ani wymogu ustalenia alimentów.

Należy pamiętać, że świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

500 plus na pierwsze dziecko – kiedy złożyć wniosek

Nowy projekt ustawy zakłada również wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dzieckana złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. – Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Proponowane jest też wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Obecnie, w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu – czytamy w raporcie resortu Elżbiety Rafalskiej „Trzy lata z 500+”.

Aby otrzymywać 500 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie, należy złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Resort podaje, że jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko w przypadku złożenia do końca dziewiątego miesiąca rodzic ma pewność, że otrzyma świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od lipca 2019 roku.

Co w przypadku dzieci, na które świadczenie „500+” zostało już przyznane? Aby kontynuować wypłatę świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku będzie można złożyć wniosek już od 1 lipca online, a od 1 sierpnia w gminie lub listownie przez Pocztę Polską. W przypadku złożenia wniosku do 31 sierpnia, wypłata nastąpi do końca października 2019 roku.

„Istotne jest, że na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., trzeba będzie, od lutego 2021 r., złożyć kolejny wniosek” – uzupełnia Ministerstwo Rodziny, Prac i Polityki Społecznej.

Należy pamiętać, że w przypadku rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, rodzice składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci.

500 plus – jak złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć online przez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz przez bankowość internetową. Papierowy wniosek złożymy natomiast w gminie, w której mieszkamy lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Portal Emp@tia to kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną i umożliwia składanie wniosków o 500 plus online. Inną opcją jest skorzystanie ze swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), jednak aby tego dokonać, należy wcześniej założyć tam konto. Trzecią opcją wysłania wniosku o 500 plus online jest skorzystanie z bankowości elektronicznej. Które banki umożliwiają złożenie wniosku? Są to: Wniosek o świadczenie "Rodzina 500+" udostępniają następujące banki: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Euro Bank, Getin Noble, Credit Agricole, City Handlowy, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, Bank Millennium, Nest Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank BPS, SGB-Bank, Santander Bank Polska, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz wybrane zrzeszone banki spółdzielcze.

Aby złożyć wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko, należy przygotować odpowiednie dokumenty, O ile do lipca 2019 r. przy ustaleniu prawa do wypłaty należało dołączyć informacje o dochodach, tak od siódmego miesiąca

Wzór wniosku o 500 plus jest dostępny na stronie resortu pracy pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze.

500 plus – zmiany

Podsumowując, podstawową zmianą w realizacji programu „Rodzina 500+” będzie zniesienie kryterium dochodowego. Do kolejnych zmian w świadczeniu wychowawczym należy zaliczyć:

  1. Brak wymogu ustalenia alimentów – od lipca 2019 roku prawo do świadczenia nie będzie już zależne od ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko.
  2. Resort proponuje również przyznanie prawa do dodatku dzieciom do 18 roku życia umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.
  3. Wprowadzenie 3-miesięcznego terminu liczonego od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.
  4. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

– Chcę powtórzyć to, o czym mówię od samego początku, kiedy program „Rodzina 500+” był jeszcze w sferze planów – nie możemy patrzeć na te wydatki tylko z perspektywy kosztów. Rodzina to inwestycja. Dzisiaj obserwując wzrost liczby urodzeń, ogromny spadek ubóstwa i zagrożenia ubóstwem, a także poprawę jakości życia polskich rodzin, możemy ocenić, że był to bardzo dobry pomysł. Co więcej, dobra kondycja budżetu państwa i większe wpływy do budżetu umożliwiają nam rozszerzenie programu na każde dziecko. Bardzo mnie to cieszy – mówi minister Elżbieta Rafalska, cytowana na stronie internetowej resortu.

Weronika Szkwarek

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
17 7 ~Rooooooooo

Ja mam jedno dziecko, żona bez pracy, prawa do zasiłku, jestem na umowie śmieciowej - więc mi się też nic nie należy - Pozdrawiam ten rząd za za Prawo I NIEsprawiedliwość

! Odpowiedz
4 25 ~pati

Majstruj szybko drugie :) zamiast narzekać , po to ta ustawa jest jaka jest by w rodzinach było dwoje dzieci a nie jedno

! Odpowiedz
2 13 ~skills

Zamiast narzekać jak typowy polok....rusz tyłek !!! Tym bardziej, że masz żonę w domu....Poczta polska znowu może dostarczać przesyłki ....LIstonosze nie śpią !!!

! Odpowiedz
5 4 ~df odpowiada ~pati

On nie ma za co jednego utrzymać a co dopiero drugiego....

! Odpowiedz
3 1 ~sfa odpowiada ~df

w sytuacji Roooooo gdy będzie miał dwoje dzieci to dostanie wsparcie na oboje czyli 1000 zł , więc sytuacja finansowa mu się chyba poprawi

! Odpowiedz
0 2 ~stilo odpowiada ~sfa

Faktycznie rozwiazanie.Dziecko za 500zl wychowasz.To moze sluzyc dla bogatych jako dodatek na dodatkowe zajecia dla dziecka.Jak ktos wie ile dziecko kosztuje,jeden rodzic pracuje,do tego kredyt mieszkaniowy to napewno nie rzuca sie na ich 500+.Wyroznili dzieci i tyle,to nie rowny start dla dzieci

! Odpowiedz
5 5 ~stefania

A co z kobietami samotnie wychowującymi dziecko? Nie mających zasądzonych alimentów?

! Odpowiedz
0 0 ~dorty

alimenty nie muszą być zasądzone żeby ubiegać się o 500+ jak w przypadku zasiłku rodzinnego

! Odpowiedz
2 8 ~CiociaStasia

Projekt 500+ Jest tak pomyślany aby przeciętna polska rodzina zdecydowała się na kolejne dziecko.
Posłużę się przykładem
Rodzina 2+1 gdzie oboje rodziców pracują za najniższą krajową nie otrzyma świadczenia ponieważ ich dochody przekraczają limity nałożone przez rząd. W przypadku gdy ta sama rodzina posiada 2 dzieci otrzyma 1000 zł. Z ekonomicznego punktu widzenia "opłaca się" mieć drugie dziecko, ponieważ zamiast 0 zł dostaniemy 1000 zł. W tym miejscu warto dodać że połowa polskich rodzin posiada właśnie 1 dziecko. Pytanie jest tylko jedno skąd wziąć pieniądze na ten projekt, gdy tak duża liczba osób zdecydowałaby się mieć więcej dzieci. Bo im więcej dzieci się urodzi tym więcej pieniędzy musi wypłacić rząd.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 7 ~Kolo

Co najbardziej mi sie podoba w opowiadaniach Rzadu to sformulowanie '' mniej zamozne rodziny''
Z tego wychodzi ze rodzina w Polsce jest bardziej zamoza gdy ma powyzej 800 netto na osobe :)
Mowi sie ze bida a tu tylu zamoznych Polakow :P

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne