Sprawdź, czy otrzymasz 500 zł na pierwsze dziecko

redaktor Bankier.pl

Do niedawna rodzice zadawali sobie pytanie, czy otrzymają świadczenie wychowawcze już na pierwsze dziecko z uwagi na kryterium dochodowe. W związku ze zmianami od lipca 2019 roku pieniądze z programu „Rodzina 500+” będą przysługiwały bez względu na uzyskiwane dochody.

„Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeń (współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku) ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci (w latach 2015-2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3 proc.) oraz stanowi inwestycję w rodzinę” – podaje resort pracy. Jak otrzymać 500 zł miesięcznie na dziecko, kiedy złożyć wniosek? Co zmieni się w programie „Rodzina 500+”?

(fot. Piotr Mecik / FORUM)

500 plus na pierwsze dziecko

Od startu programu, który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku, świadczenie Rodzina 500+ przysługiwało na drugie i każde kolejne dziecko, a w przypadku rodzin o niższych dochodach – również na pierwsze. Resort pracy podaje, że od momentu uruchomienia świadczenia jego koszt wyniósł 68 mld złotych, a z programu korzysta 3,62 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do lat 18. – zgodnie ze stanem na koniec lutego 2019 r. Niedawno ogłoszono zmiany w programie.

– Dobra kondycja i większe wpływy do budżetu sprawiły, że możliwe jest objęcie programem „Rodzina 500+” wszystkich dzieci do 18 r. życia – bez kryterium dochodowego. To największa zmiana zapowiedziana w Nowej Piątce. Program „Rodzina 500+” ma działać w nowej wersji od 1 lipca br. – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Resort szacuje, że świadczenie trafi łącznie do 6,8 mln dzieci. W 2019 roku program będzie kosztował dodatkowe 9,6 mld złotych, a w kolejnych latach koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie ok. 20 mld złotych, co łącznie da ok. 41 mld zł rocznie.

500 plus na pierwsze dziecko – warunki

Świadczenie „Rodzina 500+” przysługuje rodzinom oraz opiekunom dzieci do osiemnastego roku życia. Nie ma znaczenia stan cywilny rodziców, otrzymują je zarówno rodziny pozostające w związkach małżeńskich, związkach nieformalnych oraz w rodzinach niepełnych.

Zmiany w programie „Rodzina 500+” dotyczą przede wszystkim usunięcia kryterium dochodowego. Dlatego też świadczeniobiorcy będą wypełniać krótszy wniosek z uwagi na rezygnację ze wspomnianego warunku. Nie będzie też potrzebne badanie dochodów członków rodziny ani wymogu ustalenia alimentów.

Należy pamiętać, że świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

500 plus na pierwsze dziecko – kiedy złożyć wniosek

Nowy projekt ustawy zakłada również wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dzieckana złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. – Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Proponowane jest też wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Obecnie, w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu – czytamy w raporcie resortu Elżbiety Rafalskiej „Trzy lata z 500+”.

Aby otrzymywać 500 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie, należy złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Resort podaje, że jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko w przypadku złożenia do końca dziewiątego miesiąca rodzic ma pewność, że otrzyma świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od lipca 2019 roku.

Co w przypadku dzieci, na które świadczenie „500+” zostało już przyznane? Aby kontynuować wypłatę świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku będzie można złożyć wniosek już od 1 lipca online, a od 1 sierpnia w gminie lub listownie przez Pocztę Polską. W przypadku złożenia wniosku do 31 sierpnia, wypłata nastąpi do końca października 2019 roku.

„Istotne jest, że na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., trzeba będzie, od lutego 2021 r., złożyć kolejny wniosek” – uzupełnia Ministerstwo Rodziny, Prac i Polityki Społecznej.

Należy pamiętać, że w przypadku rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, rodzice składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci.

500 plus – jak złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć online przez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz przez bankowość internetową. Papierowy wniosek złożymy natomiast w gminie, w której mieszkamy lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Portal Emp@tia to kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną i umożliwia składanie wniosków o 500 plus online. Inną opcją jest skorzystanie ze swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), jednak aby tego dokonać, należy wcześniej założyć tam konto. Trzecią opcją wysłania wniosku o 500 plus online jest skorzystanie z bankowości elektronicznej. Które banki umożliwiają złożenie wniosku? Są to: Wniosek o świadczenie "Rodzina 500+" udostępniają następujące banki: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Euro Bank, Getin Noble, Credit Agricole, City Handlowy, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, Bank Millennium, Nest Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank BPS, SGB-Bank, Santander Bank Polska, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz wybrane zrzeszone banki spółdzielcze.

Aby złożyć wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko, należy przygotować odpowiednie dokumenty, O ile do lipca 2019 r. przy ustaleniu prawa do wypłaty należało dołączyć informacje o dochodach, tak od siódmego miesiąca

Wzór wniosku o 500 plus jest dostępny na stronie resortu pracy pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze.

500 plus – zmiany

Podsumowując, podstawową zmianą w realizacji programu „Rodzina 500+” będzie zniesienie kryterium dochodowego. Do kolejnych zmian w świadczeniu wychowawczym należy zaliczyć:

  1. Brak wymogu ustalenia alimentów – od lipca 2019 roku prawo do świadczenia nie będzie już zależne od ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko.
  2. Resort proponuje również przyznanie prawa do dodatku dzieciom do 18 roku życia umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.
  3. Wprowadzenie 3-miesięcznego terminu liczonego od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.
  4. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

– Chcę powtórzyć to, o czym mówię od samego początku, kiedy program „Rodzina 500+” był jeszcze w sferze planów – nie możemy patrzeć na te wydatki tylko z perspektywy kosztów. Rodzina to inwestycja. Dzisiaj obserwując wzrost liczby urodzeń, ogromny spadek ubóstwa i zagrożenia ubóstwem, a także poprawę jakości życia polskich rodzin, możemy ocenić, że był to bardzo dobry pomysł. Co więcej, dobra kondycja budżetu państwa i większe wpływy do budżetu umożliwiają nam rozszerzenie programu na każde dziecko. Bardzo mnie to cieszy – mówi minister Elżbieta Rafalska, cytowana na stronie internetowej resortu.

Weronika Szkwarek

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 2 justa_71

złozyłam wniosek o 500+ na pierwsze dziecko juz w lipcy. Dwa dni temu otrzymałam pismo z MOPS o uzupełnienie dokumentów ,a dokładnie o doniesienie odpisu prawomocnego wyroku sadu o rozwód
Czy ktoś mi moze powiedziec po co jest im potrzebny ten dokument,jesli nie bierze sie pod uwagę ani stanu cywilnego,ani dochodów?

! Odpowiedz
2 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 4 pis_po_jedno_zlo

Ja poproszę już teraz 500+ załóżmy na piątkę dzieci, co prawda nie mam żadnego, ale mogę obiecać, że będę miał tak samo jak rząd obiecywał, że wypłaci emerytom środki zgromadzone w OFE;)

! Odpowiedz
5 1 amsonpolska

Czy mogę dostać pożyczkę na 500+? Zobacz http://lista-firm.com.pl/forum/pozyczka-na-500+

! Odpowiedz
6 14 foratan

Pani Szkwarek widać aplikuje na stanowisko po P.Kuczyńskim zwolnionym za krytyczne poglądy w stosunku do rządu, albo na inną posadkę dla lizusa (lizuski) partii rządzącej. Za tak lizusowski i nierzetelny artykuł ma pani to jak w banku. Chyba pani nie wie, że mamy rok 2019. Niech pani sięgnie do dzietności za rok 2018. Żałosne lizanie ... Pani to nazywa inwestycją? A wie pani coś na temat wyrzucania pieniędzy w błoto i demoralizacji przez rozdawnictwo i o jego dalekosiężnych konsekwencjach?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 7 szlachta-nie-pracuje

nie ma większego kłamstwa od statystki liczą jak chcą ,GUS też podaje inflację na poziomie 2% no cóż jakie państwo takie instytytucje

! Odpowiedz
4 2 aerk

Lizuski ? zapomnialeś dodać: Naftalina, Plebs, Pijaczka, Komunistka w ślad za opozycją.

! Odpowiedz
8 12 kolumb1234

Wydatki państwa na 500 plus wzrośnie do ok 41 mld a dochody z podatku PIT ro ok 38mld teraz pomyślcie jak by było fajnie wszystkich pracujących ,emerytów rencistów zwolnić z podatku zarobili by ok 20% więcej bez łaski ze państwo im coś daje

! Odpowiedz
11 19 po_co

Wszystko ma swoje plusy i minusy, kwestia wyważenia.
Całkowite pozbycie się podatków też nie jest najlepszą drogą dla większości obywateli. Tutaj z powodzeniem mogę użyć terminu większość ponieważ gdyby było inaczej to ten świat inaczej by wyglądał.

Takie tematy jak 500+ to świetne wabiki na ludzi biednych, dlaczego ? Z prostej przyczyny przeciętny Kowalski z trudem wyobraża sobie 1 000 000 złotych, a co dopiero kwotę o tysiąc razy większą. Gdyby retoryka polegała wyłącznie na podawaniu kosztów tego programu to nikt by nie narzekał. Natomiast mówiąc o realnie przekazywanych pieniądzach, czasem olaboga aż 2000 zł i więcej, dociera się do ludzi którzy żyją za porównywalne stawki.

Ciebie boli 41 miliardów rocznie, a mnie boli ponad 2 biliony złotych które uciekły z kieszeni państwa za czasów PO-PSL i kolejne biliony za czasów PiS.

Żeby Ci to zobrazować, to co ukradło, zmarnowało, wyrzuciło do kosza i przegrało PO-PSL starczyło by na finansowanie programu 500+ przez 50 lat.
Tak właśnie, w 7 lat przeszło nam koło nosa tyle pieniędzy, a przez ostatnie 4 lata mniej więcej 1/4-1/3 tego.

Naprawdę uwierz mi, że program 500+ jest dobry do dyskusji ale nie stanowi problemu budżetowego.
Polska rok rocznie płaci ponad 30 MILIARDÓW złotych odsetek. To są pieniądze które do nas nie wracają (a z 500+ wraca niemal od razu ponad 10 miliardów).

Ty się martwisz kasą która dostają Twoi sąsiedzi i w większości wydają ją w Polsce, a ja się martwię kasą która wysyłamy do Niemiec, Francji czy UK i której w życiu nie zobaczą nasze dzieci.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
12 0 mariia301

Dzień dobry. Mam pytanie. Podałam wniosek o 500+ 15 lipca 2018.. decyzja bula pozytywna 11 września 2018.. akurat dziś na konto bylo naliczony zasiłek o rozmiarze 500 zl. Czy za lipiec i sierpień nie dostanie już???

! Odpowiedz
9 16 konwalijka

Dobry wieczór mam pytanie. Mops nie przyzna mi 500+ bo przekroczyła dochód za 2016r. Tylko dla czego skoro pracowałam cały zeszłym rok na pół etatu i mialam alimenty na jedno dziecko tylko do sierpnia a na drugie cały rok. Dopiero w tym roku od maja pracuje na cały etat i rządali dochód za październik. Dodam że jestem na najniższej krajowej. Czy ktoś mi to wyjaśni skoro pierwszy raz dostałam 500+ .Po co im mój przychód netto za pazdziernik skoro maja brac przychód za rok 2016?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
16 23 ~kRZYSIEK

Witam

WYNAJMUJE LOKAL PŁACE RYCZAŁT OD NAJMU CZY NAJEM WLICZA SIE DO DOCHODU??

! Odpowiedz
4 23 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
9 6 ~mniodek

w ostatnim zdaniu powinno być: "pamiętając, że kryterium TO wynosi ..." - to kryterium, te kryteria - "TE kryterium" nie jest jak się pewnie autorce wydaje formą elegantszą, tylko błędną dla liczby pojedynczej

! Odpowiedz
3 4 ~Nona-ch

Witam, mam pytanie na które nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Jestem matką 1 dziecka na które otrzymuje alimenty. Mój obecny partner posiada własne dziecko na które płaci alimenty. Spodziewamy się wspólnego dziecka. Czy do dochodu naszej rodziny brane jest pod uwagę to że partner płaci alimenty? Jeśli to że ja otrzymuje się wlicza jako dodatkowy dochód to jego zobowiązanie powinno chyba je zmniejszać.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
14 5 ~Ana

Alimenty nie są wliczane w dochód !

! Odpowiedz
3 5 ~Zmartwiona

Mam takie pytanie, obecnie jestem na l4, termin porodu na styczeń, moje wynagrodzenie to najniższa krajowa rok temu pracowałam w innej firmie i netto miałam 1500zł. Obecnie mieszkam z partnerem, ktory od 3 miesięcy pracuje i ma wynagrodzenie 2300zł netto ale spłaca kredyty, które zaciągnął zanim zaczęliśmy być razem ok 1900zł miesiecznie. Na życie dostaję pieniądze od rodziców. Czy mam szanse na 500+ na pierwsze dziecko ? Od marca będę bezrobotna bo miałam umowę na czas określony.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 3 ~wir

z kim tworzysz gospodarstwo domowe?? ja nie brał bym partnera od niedawna pod uwagę do dochodów a tym bardziej "kieszonkowe od rodziców"

! Odpowiedz
9 18 ~renia

w kwietniu we wniosku do skladu rodziny podalam partnera mam dwoje dzieci jedno z nim sytuacja sie zmienila nie jestesmy juz razem w zwiazu i czy moge zlozyc nowy wniosek nie podajac go do skladu rodziny,mamy wspolne zameldowanie

! Odpowiedz
2 25 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
10 9 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
8 40 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 12 ~achjo

u mnie niestety chcieli 3 ost miesiace przepracowane w 2016 r przez narzyczonego i dostaliśmy odmowe przyznania 500 zł na 1 dziecko, bo juz przekroczylismy , wiec nie wiem po co gadaja głupoty ze biora dochody z 2014 a tu trzeba było jeszcze 2016 rok przedstawic;/

! Odpowiedz
2 8 ~slomianawdowa odpowiada ~achjo

byłam raz, drugi raz była moja mama dzwoniłam z 5 razy za każdym razem dostaje informacje z urzędu że potrzebny jest jeszcze jeden dokument i też z 2016 roku ich nie interesuje że w 2014 roku ledwo dawał człowiek rade ... Moja teoria jest taka kończą się pieniądze i dlatego szukają pretekstu by nie przyznać pomocy

! Odpowiedz
1 7 ~Tosia

Nigdzie nie znalazlam zadnej wiadomosci na temat polsierot i renty rodzinnej,zapomnial "kochany"rzad bo samotna matka a wdowa z dzieckiem to sa dwie rozne sytuacje zyciowe

! Odpowiedz
2 2 ~monika

a niby dlaczego różne? Wdowa ma gorze?

! Odpowiedz
4 24 ~rozgoryczona

Ja jestem samotną matką i jedno dziecko
Dochód netto za kwiecień to 1152.61 zł + 450 zł alimenty. Wyszło na osobę 801,30 i już się pojawił problem z wypłatą 500 +.
Nikogo nie interesuje, że kobiety samotnie wychowujące dzieci borykają się z różnymi problemami. W moim przypadku to problemy mieszkaniowe. Płacę jak za zboże za wynajem mieszkania, dziecko też potrzebuje a tu jest problem o 1,30 zł na osobę. To jest jakiś cyrk i niesprawiedliwość w decyzjach 500+. Nie można porównywać poborów rodziny 2+1 z rodziną 1+1. Po co wprowadzono 500+, chyba po to aby pomagać rodzinom a nie szerzyć patologię.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 15 ~rx

chore przepisy powinna być złotówka za złotówkę a powinni zabrać na 2 dziecko biznesmenom,prezesom itp.którzy zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i jeszcze dostaną 500-chyba na waciki a taka osoba jak pani nie dostanie bo pani jest "bogata"bo ma dochód 1602zł.Napewno jest tysiące takich osób

! Odpowiedz
3 11 ~gorszakategoriaRP

ja też jestem samotną matką .Czy politycy nie wiedzą ile nam zostaje po opłaceniu rachunków?

! Odpowiedz
13 13 ~zetafonik

Samotna matka to wdowa. Reszta, jak nie uważała jak dziecko robiła, to teraz niech robi, jak uważa. Nie mam zamiaru płacić za czyjeś nieudane pożycie seksualne z przypadkowym partnerem.

! Odpowiedz
3 2 ~koko

Pogadaj z pracodawcą - poproś o obniżkę :-)
Albo bierz chorobowe i będziesz miała mniejszą wypłatę.

! Odpowiedz
1 13 ~Berta

Ja mam,1 dziecko,a w 20014 w śerpniu zostałam zwolniona z pracy,a przed tym terminem byłam na L4,byłam na świadczeniu rehabilitacyjnym,prace podjęłam w lipcu 2015roku.Powie mi ktoś czy mi sie będzie należało 500+.Papiery złożyłam i nadal czykam na jakaś odpowiedz.

! Odpowiedz
2 7 ~Inka

Czy jest możliwe połączenie dochodu bieżącego z alimentami z 2014? Dochód z 2014 mam jako dochód utracony. Alimenty mój były też przestał płacić w listopadzie 2014. Sprawa trafiła do komornika który wydał decyzję o niewypłacalności dłużnika. Jednak pani w urzędzie policzyła mi moją bieżącą pensję (najniższa Krajowa) oraz dodała alimenty które jeszcze w tamtym czasie zostały mi wypłacone. Jestem samotną matką i oprócz najniższej krajowej w tej chwili nie posiadam innego dochodu a według urzędniczki jest to aż 865,45 zł na osobę miesięcznie. Czy można łączyć dochody z dwóch lat?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 4 ~Ciekawa

Narzeczony złożył wniosek na pierwsze dziecko na siebie gdyż ja nie pracuje i oficjalnie jestem na jego utrzymaniu on pracuje w jednej pracy od 2009 r i pan urzędnik przyjął wniosek ale nie chciał żadnej umowy ani nic mówiąc mówiąc ze wszytko sobie sprawdza i tak się zastanawiam , aby na pewno nic nie potrzebował ???

! Odpowiedz
0 1 ~dorto

tak urzędnik ma racje jeśli jest to ta sama praca bądź inna ale nie ma wpływu na świadczenie to nie musisz nic przedstawiać . Chyba że jest to inna praca z większym dochodem to należy przedstawiać zaświadczenie o zarobkach za 1 pełny przepracowany miesiąc.

! Odpowiedz
0 7 ~zniesmaczona

Składajac wniosek na dwójkę dzieci dn.1 kwietni, po miesiącu otrzymałam odp.pozytywną w maju spłatę dla każdego po 500 zł za kazdy miesiąc. Składajac wniosek na 1 dziecko (2 przysługuje sie z "automatu") dostarczyłam wszystkie niezbedne wymagane dokumenty za 2014 rok, bo on był podstawa do obliczani, czy 1 dziecko otrzyma, cz tez nie.W miesiacu czerwcu otrzymałam już tylko pieniążki na 2 dziecko.W OPS pani mi powiedziała, ze najstarszy syn podjął pracę w ramach stażu i to spowodowało, ze dochód został przkroczony.Ale on poszedl na staż w miesiacu maju 2016 roku, nie w 2014 roku.O co więc chodzi, biora apiery za 2014 rok, a dochody za 2016 rok???

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 6 ~zuza

w listopadzie 2015 roku urodziłam córkę. od marca nie żyjemy z ojcem dziecka. generalnie nie interesuje się dzieckiem, czasem coś kupi małej. złożyłam wniosek o 500zl dla małej. i wszystko byłoby dobrze, już miałam dostać pozytywna decyzję gdy dostałam wezwanie że mam dostarczyć wyrok o alimenty. wcześniej przy składaniu wniosku nikt mi o tym nie wspomniał. wyroku nie mam. nie złożyłam także pozwu bo myślałam że dogadamy się z byłym partnerem i wrócimy do siebie. czy jest jakaś możliwość żebym dostała dla córki te 500 zł. ? nie mam obecnie pracy i póki co nie pójde do niej bo córka ma chore serduszko. jedyna pomoc finansowa to pomoc rodziców

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 1 ~dorto

nie powinno jej obchodzić czy ma pani zasądzone alimenty niech pani złoży oswaidczenie ze samotnie wychowuje dziecko i nie utrzymuje kontaktów z ojcem dziecka.

! Odpowiedz
1 5 ~katrina

Ja tego 500 plus nie rozumie, moze mi ktos wyjasnic? Ja pracuje od 10 marca tego roku w kwietniu zlozyłam o 500 zl, i dzis kobieta z gminy do mnie dzwoni ze dostane tylko za kwiecien bo w maju dochod mi przekroczyl , ale teraz w czerwcu wzięłam 10 tego wypłatę i mi nie przekroczyl dochod. Mam jedno dziecko, bez alimentow, jestem samotna matka. Za rok 2014 mam dochod utracony bo w grudniu 2014 roku skonczylam pracowac. Czy ktos sie orientuje dlaczego teraz w czerwcu mi sie nie nalezy juz 500 mimo ze w tym miesiacu nie przekroczyl mi dochod? Glupia ta nasza biurokracja, to prawda ze lepiej siedziec w domu brac zasilek, i 500 zl a do tego pomoc z opieki i lepiej jak pracowac

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 4 ~dana

A powie mi ktoś jak urzędy weryfikują oświadczenia o dochodzie ryczałtowców bo mam z tym problem. W rzeczywistości dochód w moim przypadku stanowi jakieś 15 % osiągniętego przychodu, ale obawiam się czy nie będę musiała tego jakoś udowodnić, a niestety nie zbierałam żadnych faktur bo nie były mi potrzebne ryczałt płaci się od przychodów bez pomniejszania o koszty.Jak ktoś miał taki przypadek to proszę o odpowiedź.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~Karolina odpowiada ~dana

ja mam ten sam problem czas uciekaa, cz złozyłą już Pani ten wniosek i jaką kwotę Pani tam wpisała ? bardzo proszę o odpowiedz poniewaz mam ten sam problem, dochód stanowił u mnie trochę wiecej jak połowa przychodu ale nie mam faktur bo zawsze wszytko szło z ręki do ręki, nie wiem co takim przypadku mam zrobić. Proszę o wiadomośc na email: grzelka.karolina@gmail.com

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 1 ~bartek

zamiast się rozpisywać tłumacząc urzędniczy bełkot na j. polski, wystarczy podać, że:
Z PIT-36 za 2014r. sprawdzasz kwotę z pola nr 173. Jeśli jest mniejsza od 2880 to dostaniesz 500+ na dziecko. Założeniem jest, że dziecko posiada oboje rodziców.

! Odpowiedz
0 5 ~kasiaaa

witam ja złożyłam wniosek w polowie kwietnia.Niestety decyzji brak.ale mam dosc moze banalne aczkolwiek istotne dla mnie pytanie.Mam jedno dziecko na które biore alimenty w kwocie 300 zł pracuje na pól etatu od najniższej krajowej.Mam meża z którym obecnie nie mieszkam i jestesmy w trakcie rozwodu(nie ma wyroku jeszcze)nie mam z nim kontaktu od ponad roku ale pani w mopsie powiedziała ze musze go naisac do składu rodziny czy dostane zasiłek on w 2014r nie pracowa?.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~dorto

jeśli to twoje wszystkie dochody to dostaniesz 500+ ale na decyzje trzeba cierpliwie poczekać 3 miesiące od złożenia wniosku. Niestety weryfikacja dochodów i wszystkich dokumentów nie jest taka prosta jak nam się wydaje

! Odpowiedz
4 14 ~Dodka

Witam ja zarabiam 1380 zl mój maz 1900 zl .mam 1 dziecko ma 6 lat-czy mi się należy te 500 zl??proszę o odpowiedz

! Odpowiedz
1 2 ~xander

nie ponieważ 3x800=2400 a u was jest więcej

! Odpowiedz
0 0 ~betuina23

Mam pytanie
Zatem 3 miesiące temu zwolniono mnie z pracy mąż ma najnizsza krajową i załapaliśmy się na zasiłek 500+
Ale teraz od lipca chce wrócić do pracy na 3/4 etatu i załapaliśmy się jeszcze na zasiłek rodzinny,
Teraz ważne pytanie czy zabiorą mi zasiłek 500+? podkreślam ze mąż ma najniższa krajową i jeszcze płaci alimenta na inne dziecko po 300zł .Więc jak w urzędzie teraz będą to obliczać czy zostawić nam 500+ czy zabrać?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 0 ~Samamama

Jestem matka samotna z jednym dzieckiem . CORka ma zasadzone alimenty. Ja nie pracuje od dwoch lat i co istotne nie mam ubezpieczenia zdrowotnego. Czy w zwiazku z tym faktem jest jaka kolwiek.szansa na otrzymanie swiadczenia 500+?

! Odpowiedz
2 15 ~mama

A pierwsze dzieci są gorsze.moj dochód to 826 bo maz ma pole które ktoś uprawia ale stoi na męża i automatycznie dochód wzrasta , bez dochodu z pola to 620 poprostu jest mi bardzo przykro bo wszystkie dzieci powinny dostać 500 na większe możliwości edukacyjne.

! Odpowiedz
4 1 ~nata

Witam. Mam pytanie: rokiem bazowym był 2014r gdzie skladalam zaświadczenie o rodzinny przyznano, mops wiedział że wracam z mężem pracujemy Ale dochód nie przekraczał. Od 2015r pracowałam Alu czas na najniższej krajowej. 25marca zarejstrowalam się do urzędu pracy 1 kwietnia złożyłam wniosek. Pod koniec kwietnia otrzymalam decyzje i pieniążki, teraz podjęłam pracę też na najniższej krajowej, czy muszę to zgłaszać bo niby dochód starcilam ale zaraz go uzyskałam( ww obu sytuacjach najniższą krajową). Czy to ze po otrzymaniu decyzji podjęłam pracę mops muszę informować. Podkreślam że gdyby umowa w jednej firmie nie skończa mi się w marcu i miałabym ja cały czas bez problemu miałabym to świadczenie Ale w tej sytuacji niewiem czy zostanie zabrane

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 7 ~ELŻBIETA

oboje z mężem pracowaliśmy. mąż zmarł w 2015 r. aktualnie otrzymuje rente rodzinna na pół z małoletnim synem, nie całe 1600 zł NA PÓŁ.
. Jakie dokumenty muszę przedłożyć do wniosku 500 plus. i pytanie czy jesli w obecnej chwili nie przekraczam kryterium to zostanie przyznane mi swiadczenie SKORO ZA 2014 i 2015 kryterium było przekroczone?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~dorto

starego dochodu zrobią utrate porzynieśc akt zgonu i decyzje o rencie i potwierdzenie pezelewu renty za pierwszy pełny miesiąc

! Odpowiedz
6 0 ~andrzej

złożyliśmy wniosek na 500plus na dwójkę dzieci ale dochody za 2014 wyniosły 831zł i dostaliśmy tylko na drugie dziecko czy można cos zrobic aby dostać i na pierwsze dziecko

! Odpowiedz
0 2 ~ania

mozna!!
prosze napisać na priv rydik@amorki.pl

! Odpowiedz
0 1 ~renata odpowiada ~ania

mam to samo pytanie czy tez moge napisac na maila?
pozdrawiam

! Odpowiedz
0 0 ~koko

Należy zarobić trochę mniej...

! Odpowiedz
2 6 ~kot

Trzeba mieć na prawdę nierówno pod sufitem żeby dla tych 500 zł zrobić sobie dziecko...

! Odpowiedz
0 0 ~Magda

Pomóżcie. W 2014 podjęłam pracę we wrześniu i z tego tytułu otrzymałam dochód 5512 ale w ciągu roku dostałam jakieś wyrównanie z poprzedniej pracy 4000 i ostatni zasiłek w styczniu 660. Nigdzie nie pracowałam. Czy będzie mi się należeć 500+ na jedno dziecko

! Odpowiedz
0 4 ~dorto

a pracujesz teraz?

! Odpowiedz
0 1 ~anna

Witam
Czy z Pitu za 2014r moge obliczyć dochód na osobę ? jeżeli tak to jak to obliczyć ?

! Odpowiedz
1 0 ~dorto

dochód - składki społeczne - należny podatek i odejmujesz zdrowotną tylko kwotę zdrowotnej składki mnożysz x9 i dzielisz przez 7,75 i to jest ta kwota którą odejmujesz

! Odpowiedz
1 3 ~Ika

Witam mam pytanie z dochodu za 2014 rok spełnialiśmy kryteria aby uzyskać 500+ na 1 dziecko natomiast teraz sytuacja nam się poprawiła bo mąż zmienił pracę i przekraczają nam zarobki teoretycznie gdyż jestem na macierzyńskim i mam pensje 80 % , ale pani mi powiedziała że urlop macierzyński nie jest utratą dochodu. Czy mogę w takim razie pisać odwołanie?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 1 ~dorto

no i pani miała racje z miana pracodawcy to uzyskanie dochodu

! Odpowiedz
2 1 ~Mama25

Będzie traktowany jako utracony, więc jego dochod za miesiace przepracowane nie będzie wliczony? Bo kiedy podjął pracę to dochod został doliczony i 500+ przyznano mi na drugie dziecko.

! Odpowiedz
1 2 ~Jaa

Witam mam pytanie czy macierzynski wlicza sie do dochodu? prosze o szybka odpowiedz.

! Odpowiedz
1 0 ~dorto

macierzyński wypłaca ci zus po utracie zatrudnienia czy pracodawca . ??

! Odpowiedz
0 1 ~Mama25

Witam. Jezeli tylko ja mam dochod z €014 a moj maz w nie pracowal ima przepracowane kilka miesiecy dopiero w 2016 roku, pracowal od stycznia do maja, to czy po utracie pracy jego dochod zostanie doliczony do mojego z 2014?

! Odpowiedz
0 1 ~dorto

jeżeli złoży pani wniosek w czerwcu to jego dochody będą traktowane jako dochody utracone ale zaświadczenie o zarobkach za pierwszy miesiąc pełny czyli luty i umowę i świadectwo pracy trzeba zabrać ze sobą

! Odpowiedz
1 0 justyna1989

Jestem samotną matką z jednym dzieckiem mam zasądzone alimenty 300zł w 2014 nie posiadałam dochodu (nawet nie miałam alimentów)
od kwietnia 2015 do kwietnia 2016 pracowałam na 1/2 od 14 kwietnia zaczełam prace na 5/8 w miesiącu kwiecień dostałam 1310,88 wynagrodzenia
Moje wynagrodzenie jest uzależnione od przepracowanych przeze mnie godzin wiec co miesiąc mogę dostawać wypłatę w innej wysokości
Do mopsu muszę donieść dochód brutto z kwietnia
Czy w takim przypadku mogę liczyć na 500zł?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~dorto

chyba nie bo przekroczy ale spróbować zawsze możesz .

! Odpowiedz
5 2 ~Kinga

Czy jeśli dochód za 2014 nie przekraczał 800zł na osobę ale teraz w 2016 z mężem oboje pracujemy na umowę o pracę za najniższą krajową to czy dostanę 500. Mamy jedno dziecko. Czy warto mi latać po urzędach i załatwiać? Z góry dziękuję za odpowiedź.

! Odpowiedz
0 2 ~dorto

jeśli są to najniższe krajowe na pełny etat to nie dostaniecie bo przekroczy 800.

! Odpowiedz
1 0 ~gosik

witam czy przysługuje mi sie na pierwsze i jedyne dziecko w tym mieszkam w domu rodziców nie jestesmy małzenstwem nie pobieram zasiłku ani innych kwot na dziecko i nie pracuje...

! Odpowiedz
0 0 ~dorto

tzn ojciec dziecka też mieszka z wami jeśli tak to jego dochody będą brane pod uwagę. Jeśli nie przekroczycie 800 zł netto na osobę czy w waszym przypadku na 3 to dostaniesz.

! Odpowiedz
2 7 ~Moni

Dokumenty składa się w miejscu zamieszkania a nie zameldowania? I co jeśli nie ma się slubu z oicem dziecka ale mieszka się razem?

! Odpowiedz
0 0 ~dorto

tam gdzie mieszkacie składacie wniosek będą brane pod uwagę twoje i ojca dziecka dochody

! Odpowiedz
0 1 ~Marta

Witam, mam pytanie odnośnie tego że jestem zameldowana u rodziców wraz z córką , ale mieszkam u partnera, nie jestem z ojcem dziecka płaci on jedynie dobrowolnie alimenty w wysokości 300 zł miesięcznie, Jestem osobą nie pracującą, dalej uczocą się. Czy należy mi się świadczenie ? Czy będą brali pod uwagę dochód moich rodziców ?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 1 ~dorto

wniosek składa pani w miejscu zamieszkania dokumentuje swój dochód plus alimenty dochód partnera nie będzie brany pod uwagę. Jeśli ma pani tylko alimenty to dostanie pani świadczenie

! Odpowiedz
0 0 ~martyna

Witam mam pytanie odnośnie dochodów. Otóż w 2014 roku nie pracowałam czyli mój dochód za ten rok wynosi 0 zł. Od listopada 2015 do marca 2016 pracowałam. Obecnie nie pracuje. Czy dochod z tych pięciu miesięcy muszę wykazać jako dochód utracony czy uzyskany?? Prosze o odpowiedź

! Odpowiedz
0 0 ~dorto

zabierz do urzędu umowę o pracę i świadectwo pracy lepiej niech będzie w dokumentach . A brać pod uwagę tego nie będą bo2015 ze świadczeń wychowawczych odpada. Ale z kolei będziew brany do rodzinnego więc nie będzie informacji ze Pani coś zataiła

! Odpowiedz
1 0 ~ewu

Pytam czy mozna -maz pracuje i renta i ja renta? I jak obliczyc

! Odpowiedz
0 2 ~dorto

czy renta rodzinna wlicza się do dochodu , bo w ustawie nie ma o tym słowa wszystkie inne renty są tej nie ma

! Odpowiedz
1 0 ~qqqqqwwwww

a co w przypadku kiedy nie jestem z ojcem dziecka od roku. nie mamy rozwodu (chodź wniosek o rozwód jest już złożony). teraz zarabiam najniżą krajową. a alimentów nie mam, bo jak narazie mąż (jeszcze) jest w złej sytuacji i nie chcę od niego narazie

! Odpowiedz
0 0 ~dorto

składasz wniosek dostaniesz bo faktycznie dziecko przebywa u ciebie gops lub mops może to sprawdzić jak sobie chce a alimentów nie musisz mieć zasądzonych

! Odpowiedz
0 3 ~aneta

a co jak nie ma się rozwodu, a nie żyje się z ojcem dziecka który płaci alimenty 600 zł a moje zarobi to 1500, czy dostanę 500+

! Odpowiedz
1 1 ~gal

niestety nie bo cyt. ''Jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 1200 zł ''
taki mamy klimat w POlsce

! Odpowiedz
3 2 ~mniej_zamożna

niby wszystko proste a jednak.... powiedzcie czy obecna sytuacja finansowa ma jakikolwiek wplyw na to czy otrzymam te 500 zl na pierwsze dziecko czy nie. Biorą pod uwage tylko i wylacznie rok 2014?

! Odpowiedz
0 0 ~aliz

Tak ma wpływ przy decyzji na pierwsze dziecko 500+

! Odpowiedz
2 0 ~Piotr

Roooooooo to ile Ty zarabiasz na tej śmieciówce!? >2400zł netto???

! Odpowiedz
3 1 ~lig0

O co chodzi z dochodem utraconym? W 2014 r mąż miał firmę ale nie przynosiła dochodów i ją zamknął. Przez "dochody " z tejże firmy straciłam pieniądze z urlopu wychowawczego w tym momencie, mąż pracuje za najniższą średnią krajową i nam się pieniądze nie należą.. Przynajmniej tak usłyszałam w urzędzie...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 7 ~Ivon

W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko nie wymagane będą dokumenty o zasądzonych alimentach. To błąd , który prawie wszędzie się pojawia.

! Odpowiedz
1 2 ~Wrocławianka

Zgodnie z informacją uzyskaną w MOPS Wrocław: jednostka wypłacająca sama zwróci się do US o ustalenie dochodów za 2014; do wniosku samemu trzeba dołaczyć świadectwa pracy otrzymane w 2015 i 2016, umowy podpisane w 2015 i 2016, do umowy zawartej w 2016 trzeba dołaczyć zaświadczenie o zarobkach (opracowane przez MOPS) za pierwszy pełny m-c pracy w 2016. Tyle dowiedziałam sie telefonicznie. Pani powiedziała, żeby śledzić ich stronę bo tak będzie pełna lista dokumentów, jakie trzeba dołaczyć do wniosku.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 5 ~Wrocławianka

Dowiedziałam się również, że osoba składająca wniosek nie jest w stanie sama sobie policzyć, czy zmieści się w limicie.

! Odpowiedz
0 11 ~EW

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014? A NIE 2015?

! Odpowiedz
1 1 ~gosia002233

a czy rodzinne tez wlicza sie do dochodu , bo tu się nie doczytałam

! Odpowiedz
0 1 ~kolo

nie, nie wliczają się do dochodu :)

! Odpowiedz
3 3 ~baa

Niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego pod uwagę jest brany rok podatkowy 2014 - mający coraz mniej do czynienia z rzeczywistą sytuacją finansową Polaka. Dzieci sa aktualne a przychody z 2014?!?!? Co to za konstrukcja?!?!?
Krótko mówiąc - ci którym "nie szło" w 2014, to choćby dziśmieli super pracę z bajońskimi zarobkami - zostaną "nagrodzeni" za swój hiobowy rok 2014 dodatkiem rodzinnym.
Jeżeli ktoś miał jako taki 2014, ale teraz żyje "o chlebie i wodzie" to już nie jest do pierwszego 500 liczony.
Chyba chodzi o wszystkich pociotków PiSu, którzy mieli jeszcze w 2014 słąbe PITy bo jeszcze się nie dorwali, jakby był 2015, to poprzez horrendalne miesięczne pensje by zostali wyłączeni a tak dodatkowa premia za postny 2014.
BEZSENS TAK JAK CAŁA WŁADZA JEST BEZ SENSU.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 7 ~OLa

Czytanie ze zrozumieniem się kłania ;) "Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu." czyli jeżeli w 2014 roku pracowało się a teraz już nie to składa się dokumenty potwierdzające dochód utracony i w drugą strone tak samo

! Odpowiedz
2 1 ~Jaaaa

Zasiłki wychowawcze, rodzinne itd. daje się na okres od września do września. Kwiecień 2016 mieści się w okresie od września 2015 do września 2016 gdzie dochód do przyznania zasiłku był brany za 2014 r. Po drugie tak na logikę rozliczyć z urzędem trzeba się do końca kwietnia 2016 r a program rusza od pierwszego kwietnia więc jak mają brać pod uwagę dochód z 2015 r.??

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~joasia odpowiada ~OLa

witam, w 2014 i 2015 byłam na urlopie wychowawczym (niepłatnym) obecnie (od stycznia) na zasiłku dla osób bezrobotnych, a męża pobory to 1760 zł na 3 osobową rodzinę, czy mój zasiłek z tego roku będzie się wliczał i wpłynie na decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego ? z góry dziękuję za odpowiedź

! Odpowiedz
7 1 ~burza

>CiociaStasia jesteś w błędzie. Projekt przewiduje na drugie i kolejne dziecko czyli mając dwójkę otrzymasz 500zl, tylko.

! Odpowiedz
0 3 ~ciociamarację

jeśli dochód w rodzinie jest w mniejszy od 800 zł na osobę do rodzina dostanie kasę na oboje dzieci , w przykładzie który podaje ciocia dochód 4 osobowej rodziny będzie mniejsze niż 800 zł na osobę , więc rodzina dostanie 2 x 500 zeta czyli 1000

! Odpowiedz
1 3 ~CiociaStasia

Jeżeli nie przekroczy się kryterium dochodowego otrzymuje się pieniądze również na pierwsze dziecko :)

! Odpowiedz
0 7 ~Kolo

Co najbardziej mi sie podoba w opowiadaniach Rzadu to sformulowanie '' mniej zamozne rodziny''
Z tego wychodzi ze rodzina w Polsce jest bardziej zamoza gdy ma powyzej 800 netto na osobe :)
Mowi sie ze bida a tu tylu zamoznych Polakow :P

! Odpowiedz
2 8 ~CiociaStasia

Projekt 500+ Jest tak pomyślany aby przeciętna polska rodzina zdecydowała się na kolejne dziecko.
Posłużę się przykładem
Rodzina 2+1 gdzie oboje rodziców pracują za najniższą krajową nie otrzyma świadczenia ponieważ ich dochody przekraczają limity nałożone przez rząd. W przypadku gdy ta sama rodzina posiada 2 dzieci otrzyma 1000 zł. Z ekonomicznego punktu widzenia "opłaca się" mieć drugie dziecko, ponieważ zamiast 0 zł dostaniemy 1000 zł. W tym miejscu warto dodać że połowa polskich rodzin posiada właśnie 1 dziecko. Pytanie jest tylko jedno skąd wziąć pieniądze na ten projekt, gdy tak duża liczba osób zdecydowałaby się mieć więcej dzieci. Bo im więcej dzieci się urodzi tym więcej pieniędzy musi wypłacić rząd.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 5 ~stefania

A co z kobietami samotnie wychowującymi dziecko? Nie mających zasądzonych alimentów?

! Odpowiedz
0 0 ~dorty

alimenty nie muszą być zasądzone żeby ubiegać się o 500+ jak w przypadku zasiłku rodzinnego

! Odpowiedz
17 7 ~Rooooooooo

Ja mam jedno dziecko, żona bez pracy, prawa do zasiłku, jestem na umowie śmieciowej - więc mi się też nic nie należy - Pozdrawiam ten rząd za za Prawo I NIEsprawiedliwość

! Odpowiedz
4 25 ~pati

Majstruj szybko drugie :) zamiast narzekać , po to ta ustawa jest jaka jest by w rodzinach było dwoje dzieci a nie jedno

! Odpowiedz
2 13 ~skills

Zamiast narzekać jak typowy polok....rusz tyłek !!! Tym bardziej, że masz żonę w domu....Poczta polska znowu może dostarczać przesyłki ....LIstonosze nie śpią !!!

! Odpowiedz
5 4 ~df odpowiada ~pati

On nie ma za co jednego utrzymać a co dopiero drugiego....

! Odpowiedz
3 1 ~sfa odpowiada ~df

w sytuacji Roooooo gdy będzie miał dwoje dzieci to dostanie wsparcie na oboje czyli 1000 zł , więc sytuacja finansowa mu się chyba poprawi

! Odpowiedz
0 2 ~stilo odpowiada ~sfa

Faktycznie rozwiazanie.Dziecko za 500zl wychowasz.To moze sluzyc dla bogatych jako dodatek na dodatkowe zajecia dla dziecka.Jak ktos wie ile dziecko kosztuje,jeden rodzic pracuje,do tego kredyt mieszkaniowy to napewno nie rzuca sie na ich 500+.Wyroznili dzieci i tyle,to nie rowny start dla dzieci

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne