Sposoby pozyskiwania kapitału na rozwój działalności firmy

Zapewnienie odpowiedniej bazy kapitałowej to jeden z warunków rozwoju przedsiębiorstwa. Właściwe zaprojektowanie źródeł finansowania jest niezbędne dla powodzenia danego przedsięwzięcia gospodarczego. Finansowanie działalności firm może odbywać się dwoma sposobami: za pomocą kapitału własnego lub przy użyciu długu.

Konferencja organizowana przez OLYMPUS Szkołę Wyższą przy współudziale Business Centre Club oraz OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu odbędzie się dnia 18 września 2007 w siedzibie Business Centre Club.

Podczas konferencji prelegenci odpowiedzą na pytania:
§ Z jakiej drogi skorzystać?
§ Jak zdobyć kapitał na dalszy rozwój działalności i nie stracić kontroli nad firmą?
§ Kredyt bankowy, czy emisja akcji?
§ Kiedy sięgnąć po wsparcie ze strony funduszy private equity?

Konferencję rozpocznie panel dyskusyjny zatytułowany „Kto na giełdę, czyli kapitał poprzez emisję akcji”. Uczestnicy dowiedzą się, jaka firma może zostać spółką giełdową, jakie możliwości i obowiązki wynikają z emisji akcji, do kogo skierowana jest najnowsza oferta Giełdy Papierów Wartościowych – NewConnect. Odpowiedzi na nurtujące pytania udzielą jedni z najlepszych specjalistów w Polsce w tej dziedzinie.

Wśród inwestorów na całym świecie coraz większym zainteresowaniem cieszy się w ostatnich latach private equity (PE) –alternatywny wobec tradycyjnych akcji i obligacji sposób lokowania kapitału. Chodzi o średnio- i długoterminowe inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, czyli w spółki nienotowane na giełdzie. Rolę pośrednika między inwestorami, a poszukującymi kapitału przedsiębiorstwami odgrywają profesjonalne instytucje zarządzające funduszami PE.

IPO (ang. Initial Public Offering) to pierwsza oferta publiczna, pierwotna emisja akcji. IPO wiąże się z wprowadzeniem po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego. Jednym z najistotniejszych elementów IPO jest przygotowanie prospektu emisyjnego i postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego. Szczegóły procedury IPO wynikają z przepisów prawa, m.in. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Odpowiemy na pytanie, jakie kroki muszą zrealizować spółki ubiegające się o notowanie akcji na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku NewConnect. Zaprezentuje również schemat postępowania przygotowawczego i harmonogram działań oraz rolę poszczególnych podmiotów uczestniczących w procesie upublicznienia. Ponadto zostaną omówione wady i zalety wyboru ścieżki finansowania przez emisję akcji na GPW oraz podstawowe czynniki sukcesu.

Kredyt inwestycyjny i obrotowy to najbardziej popularne źródła finansowania. Podczas konferencji przedstawimy sposoby przygotowania się do negocjacji z bankiem, aby zakończyły się one uzyskaniem kredytu. Wskażemy najważniejsze akty prawne dotyczące kredytowania działalności gospodarczej oraz odpowiemy na pytania: gdzie leżą problemy we wzajemnej komunikacji bank i klient, jak bank analizuje projekty inwestycyjne i wiarygodność klientów, co może się znaleźć w umowie kredytowej.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl