REKLAMA

Spadek poświadczony u notariusza trzeba zgłosić

2008-06-19 07:27
publikacja
2008-06-19 07:27
Uchwalona w ubiegłym roku nowelizacja ustawy o notariacie rozszerzyła kompetencje notariuszy w zakresie postępowania spadkowego. Przede wszystkim zostało im przyznane uprawnienie do wydawania aktów poświadczenia dziedziczenia. Nowe przepisy wejdą w życie od października.

Od tego momentu postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku nie będzie już jedynym sposobem potwierdzenia uprawnień spadkowych. Wybór sposobu załatwienia sprawy spadkowej – wystąpienie do sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź zwrócenie się do notariusza o wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia – będzie zależał od spadkobierców.

W ocenie Marcina Mianowanego, radcy prawnego w Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy, rozwiązanie to nie tylko ułatwi i przyspieszy znaczną część spraw związanych z udowodnieniem praw spadkowych, ale ma również doniosłe skutki dla spadkobierców w prawie podatkowym. Wprowadzone regulacje zaczną obowiązywać za kilka miesięcy, jednak już teraz rodzi się pytanie, czy spadkobierca, który zdecyduje się na załatwienie spraw spadkowych u notariusza, skorzysta z całkowitego zwolnienia z podatku od spadku. Odpowiedź brzmi: tak. Potwierdzają to eksperci podatkowi, a ostatnio również Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 2068). Niestety notarialne poświadczenie dziedziczenia nie zwolni spadkobiercy z obowiązku zgłoszenia nabycia spadku w urzędzie skarbowym.

Poświadczenie dziedziczenia

Halina Kwiatkowska, radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, zwraca uwagę, że zwolnienie z podatku od spadków w przypadku nabycia rzeczy i praw w kręgu najbliższej rodziny uwarunkowane jest uzyskaniem potwierdzenia nabycia spadku oraz zgłoszeniem nabycia w urzędzie skarbowym, w którego okręgu mieszkał spadkodawca. Wynika to z art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.). W świetle znowelizowanych przepisów prawa o notariacie potwierdzenie nabycia spadku może mieć formę orzeczenia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

– Warunkiem notarialnego poświadczenia nabycia spadku będzie zgodny wniosek wszystkich spadkobierców, przy czym nie może być wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów spadkobierców w spadku – wyjaśnia Halina Kwiatkowska.

Podkreśla, że notarialne poświadczenie dziedziczenia dotyczyć może dziedziczenia ustawowego oraz testamentowego i jest równoznaczne w skutkach z sądowym stwierdzeniem nabycia spadku.

Czym skutkuje niedopełnienie obowiązku zgłoszenia spadku do urzędu skarbowego ?

Magdalena Majkowska

Czy miesięczny termin na zgłoszenie nabycia majątku spadkowego biegnie także od dnia zarejestrowania spadku przez notariusza ? Więcej: Gazeta Prawna 19.06.2008 (119) – str.11
Źródło:
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki