REKLAMA

Słowik: Dotacje unijne wykorzystamy w większym stopniu, niż planowaliśmy

2016-12-05 16:46
publikacja
2016-12-05 16:46
Słowik: Dotacje unijne wykorzystamy w większym stopniu, niż planowaliśmy
Słowik: Dotacje unijne wykorzystamy w większym stopniu, niż planowaliśmy
fot. Phonlawat / / YAY Foto

Dotacje unijne wykorzystamy w większym stopniu, niż planowaliśmy. Mieliśmy w planach zakontraktowanie 16,5 mld zł w tym roku, wszystko na to wskazuje, że będzie 30 mld zł - poinformował w poniedziałek - wiceminister rozwoju Witold Słowik.

"Ani jedno euro nie wróci z powrotem do Brukseli. Mieliśmy w planach zakontraktowanie 16,5 mld zł w tym roku, wszystko na to wskazuje, że będzie 30 mld zł" - powiedział w poniedziałek podczas konferencji "Fundusze europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju" wiceminister.

Pod względem budowy i rozwoju infrastruktury w Polsce jesteśmy w połowie drogi - dodał.

"Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, to w planach mieliśmy wybudowanie 2 tys. km autostrad, a udało nam się już zbudować ponad 1,6 tys. km, czyli plan wykonaliśmy w ok. 3/4" - poinformował Słowik. Dodał, że "chcieliśmy zbudować 5,7 tys. km dróg ekspresowych, na połowę tego roku mieliśmy gotowych 1,5 tys. km dróg ekspresowych".

"W infrastrukturze wodno-ściekowej jest trochę lepiej, postęp jest, ale do stanu idealnego dużo nam jeszcze zostało, bo potrzeby są ogromne". Słowik dodał, że dużo jeszcze do zrobienia jest też w kolejnictwie, a także liniach przesyłowych. Dziś stan tych ostatnich jest taki, że przy intensywnych opadach śniegu musimy się liczyć z przerwami w zasilaniu.

"Model optymalny osiągnęliśmy natomiast, jeśli chodzi o lotniska w Polsce, choć są jeszcze regiony, które mają ambicje wybudowania własnych obiektów lotniskowych" - wyjaśnił wiceminister.

Dodał, że Unia Europejska przyspieszyła z refundacją środków wydanych już na inwestycje, tak więc wszystko wskazuje na to, że wnioski o płatność, które złożymy do 16 grudnia, zostaną zrealizowane - 7 mld zł wpłynie na konto programu infrastruktura i środowisko.

Zaznaczył, że w największym stopniu środki unijne wykorzystuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, bo większość projektów pochodzi właśnie stamtąd. "Przed nami jeszcze wielkie wyzwania w zakresie inwestycji kolejowych. Program kolejowy opiewa na 67 mld zł" - powiedział Słowik.

Już wkrótce przybędzie nam 60 km autostrad, 560 km dróg ekspresowych i 80 km obwodnic. Na koniec przyszłego roku przybędzie kolejnych 440 km dróg ekspresowych i 20 km obwodnic - powiedziała podczas konferencji Monika Milwicz, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Polska Agencja Prasowa jest jednym z patronów konferencji "Fundusze europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju".

Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej uprości wykorzystanie funduszy UE

Uproszczeniu systemu wykorzystania funduszy UE ma służyć nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej, którą planuje Ministerstwo Rozwoju. Jak podało w poniedziałek, już rozpoczęły się konsultacje społeczne i przewiduje się, że nowe zasady zaczną obowiązywać w pierwszym półroczu 2017 r.

MR podkreśla, że nowe rozwiązania przełożą się na przyspieszenie inwestowania pieniędzy obecnej perspektywy, a w konsekwencji na wzrost gospodarczy Polski.

Uproszczenia systemu wdrażania funduszy UE to jeden z elementów ogłoszonej niedawno Konstytucji Biznesu.

W ramach uproszczeń MR proponuje powołanie instytucji Rzecznika Funduszy Europejskich. Będzie on odpowiedzialny m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją programów operacyjnych, które będą wpływały na usprawnienie systemu wdrażania. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, udzieli wsparcia w kontaktach z poszczególnymi instytucjami, które wdrażają fundusze unijne. Rzecznika obligatoryjnie powoła instytucja zarządzająca, a fakultatywnie inne instytucje systemu realizacji programów operacyjnych.

Ministerstwo przewiduje również zmiany w procedurach konkursowych. Teraz - jak wyjaśnia - poszczególne konkursy będą mogły być dzielone na rundy, co oznacza, że firmy, które nie zdążą złożyć wniosku konkursowego w danym terminie, będą mogły to zrobić w kolejnej rundzie. "Takie rozwiązanie pozwoli na skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i zapewni możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia" - zauważa resort.

Będzie też możliwość poprawy wniosku. Instytucja prowadząca nabór skontaktuje się z wnioskodawcą z prośbą o dokonanie stosownych zmian, a wniosek nie zostanie odrzucony na wstępnym etapie. Według MR dzięki temu więcej dobrych projektów będzie miało szansę na otrzymanie dofinansowania.

Ułatwieniem będzie ponadto zwolnienie wnioskodawców z obowiązku dostarczenia dokumentów, które instytucja będzie mogła uzyskać sama - np. stosowne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub ZUS, albo dane z dostępnych powszechnie rejestrów, m.in. KRS.

Przewidziano ponadto rezygnację z wytycznych programowych. Beneficjent, który podpisze umowę będzie związany postanowieniami wyłącznie wytycznych wydawanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, w ściśle wskazanym zakresie. Zniknie więc obowiązek analizowania dużej liczby dokumentów.

Każdy wniosek o dofinansowanie projektu będzie w pierwszej kolejności oceniany w zakresie spełniania warunków formalnych. Jeżeli instytucja stwierdzi, że we wniosku są braki, to wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia i wniosek będzie mógł być skierowany do oceny merytorycznej.

W skład komisji oceniającej będą mogli wejść tylko pracownicy posiadający wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w dziedzinach, których konkurs dotyczy.

Z 21 do 14 dni skróci się termin na weryfikację zasadności protestu przez instytucję, która oceniała projekt przed jego przekazaniem do instytucji odwoławczej. Czas na rozpatrzenie protestu skróci się z 30 do 21 dni, a łączne rozpatrzenie protestu z 60 do 30 dni. Wpłynie to na szybkość oceny wniosków o dofinansowanie. Terminy te zostaną przedłużone, gdy konieczne będzie uzupełnienie przez wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia protestu.

Przewidziano ułatwienia we wnioskach partnerskich. Partnerstwa służące wspólnej realizacji projektu będą mogły być zawierane przez wszystkie podmioty bez ograniczeń, z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy publicznej wynikających z obwiązujących regulacji unijnych. Obecnie jest to zabronione. Dodatkowo przewidziano możliwość zmiany partnera w projekcie bez negatywnych konsekwencji dla realizowanego przedsięwzięcia.

Dokumenty złożone do instytucji podczas postępowania konkursowego nie będą udostępniane. Zapewni to ochronę wszystkich informacji, które przekazują wnioskodawcy.

Ponadto MR chce, by beneficjent nie był obciążany odsetkami w przypadku spóźnienia do 14 dni ze złożeniem wniosku rozliczającego środki oraz w przypadku, gdy będzie musiał zwrócić fundusze z przyczyn od niego niezależnych. Te zmiany zostaną wprowadzone w ustawie o finansach publicznych.

(PAP)

eg/ dym/ itm/

Źródło:PAP
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~Dudus
Myśmy wybudowali autostrady i drogi szybkiego ruchu tupetu gościowi nie brakuje

Powiązane: Dotacje unijne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki