Skany sparaliżują elektroniczne przetargi

Od trzech miesięcy przedsiębiorcy startujący w największych przetargach nie mogą już składać ofert na papierze. Dopuszczalna jest wyłącznie forma elektroniczna. Oferta powinna być stworzona od początku do końca na komputerze - poinformował we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

(YAY Foto)

"Większość ofert złożonych przez internet w trwających postępowaniach powinna zostać odrzucona?" - pyta "DGP" w artykule "Skany sparaliżują elektroniczne przetargi". Autorzy publikacji ostrzegają, że właśnie takie mogą być konsekwencje precedensowego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.

"Z niedawnego wyroku KIO wynika, że zeskanowanie papierowej oferty, opatrzenie jej podpisem elektronicznym i przesłanie e-mailem nie spełnia wymogów formalnych i jest niedopuszczalne. Trudno bowiem uznać, że została sporządzona w postaci dokumentu elektronicznego. Powinna od początku do końca być tworzona na komputerze" - czytamy w artykule.

Gazeta ocenia, że "jeśli interpretacja KIO się utrzyma, to konsekwencje dla rynku mogą być ogromne", gdyż - jak zauważa - "skanowanie ofert i przesyłanie ich w formacie PDF jest bowiem regułą!".

Ekspert prawa zamówień publicznych Artur Wawryło ostrzega, że "bazując na tym wyroku, należałoby w zasadzie odrzucić większość ofert składanych drogą elektroniczną". "Z moich obserwacji wynika jednoznacznie, że większość z nich to właśnie skany papierowych dokumentów" - powiedział.

"DGP" podkreślił, że "problem dotyczy największych przetargów, których wartość liczona jest nierzadko w dziesiątkach czy nawet setkach milionów złotych". "To właśnie w nich obowiązkowa jest forma elektroniczna. W ubiegłym roku udzielono 27 tys. takich zamówień" - czytamy.

Autorzy publikacji zaznaczyli, że "interpretacja dokonana przez KIO oznacza, że oferty w postaci skanów są niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych i podlegają odrzuceniu". "Choćby były wyjątkowo korzystne, to nie da się ich uratować, gdyż nie ma możliwości naprawienia błędu np. poprzez ponowne przesłanie w prawidłowej formie" - napisali.

"DGP" zauważył, że "nie wszyscy eksperci zgadzają się jednak z tym podejściem". Prezes Grupy Doradczej Sienna Włodzimierz Dzierżanowski podkreślił, że "przepisy nie nakazują, by oferta musiała mieć formę dokumentu cyfrowego". "Ma być jedynie złożona w postaci elektronicznej, a więc może to być plik ze skanem wydruku oferty, byle by był przesłany przez internet i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym"- przekonywał Dzierżanowski.(PAP)

autor: Mieczysław Rudy

rud/ pat/

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 13 marcin321

Paranoja...

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.