REKLAMA
WEBINAR

Shoper S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Shoper S.A.

2023-05-16 16:19
publikacja
2023-05-16 16:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-16
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Shoper S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się i zakończyło w dniu 16 maja 2023 roku , następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ:

• V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR: 7 089 340 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 7 089 340 głosów na ZWZ, co stanowiło 74,67% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 25,22%

Całkowita liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych według stanu na dzień ZWZ akcji Spółki wynosiła 28 115 000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 9 494 559 głosów, tj. 33,77% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Shoper S.A. ("Company") informs that according
to the list of attendance at the Annual General Meeting of the Company
("AGM") held and closed on May 16th 2023, the following shareholders
held at least 5% of the total number of votes at the AGM:


• V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR: 7,089,340 ordinary bearer
shares which entitled to 7,089,340 votes at the AGM, representing 74.67%
of the votes at the AGM; share in the total number of votes of the
Company: 25.22%


The total number of votes resulting from all Company shares issued as at
the date of the AGM amounted to28 115 000 votes. The AGM was
attended by shareholders representing the total of 9 494 559 votes,
i.e., 33,77 % of the total number of votes.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-16 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2023-05-16 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki