REKLAMA

Shoper S.A.: Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki

2021-07-08 14:51
publikacja
2021-07-08 14:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-08
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację o podjęciu 8 lipca 2021 roku, przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 710/2021, w sprawie:

1] wprowadzenia z dniem 9 lipca 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji Spółki:

a] 9.277.950 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b] 9.277.950 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz
c] 9.559.100 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Akcje”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLSHPR000021,
oraz

2] notowania Akcji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SHOPER” i oznaczeniem „SHO”.

Uchwała Zarządu GPW wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-08 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki