REKLAMA
WEBINAR

Shoper S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A. w dniu 16 maja 2023 roku

2023-05-16 16:33
publikacja
2023-05-16 16:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_RB_2023_11.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_Current_report_2023_11.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2022-05-16
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A. w dniu 16 maja 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w Krakowie w dniu 16 maja 2023 roku.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Shoper S.A. ze wskazaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", zawarta została w plikach stanowiących załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
zalacznik_RB_2023_11.pdfzalacznik_RB_2023_11.pdf Uchwały podjęte na WZA Shoper
Attachment_Current_report_2023_11.pdfAttachment_Current_report_2023_11.pdf The contents of the resolutions adopted by the AGM Shoper

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The Management Board of Shoper S.A. ("Company") encloses the contents of
the resolutions adopted by the Annual General Meeting of the Company
("AGM"), held in Krakow on May 16th, 2023.


The text of the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of
Shareholders of Shoper S.A. with the indication of the number of shares
from which valid votes were cast and the percentage of those shares in
the share capital of the Company, as well as the total number of valid
votes, including the number of votes "for", "against" and "abstaining",
is contained in the file attached to this report.


Legal basis: (19) (1) (6-9) of the Regulation of the Minister of Finance
of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers
of securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-16 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2022-05-16 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki