REKLAMA

Shoper S.A.: Rozliczenie inwestycji w spółkę InSales RUS O.O.O.

2021-08-05 21:07
publikacja
2021-08-05 21:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-05
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Rozliczenie inwestycji w spółkę InSales RUS O.O.O.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. Spółka podpisała porozumienie („Porozumienie”) o finalnym rozliczeniu inwestycji w rosyjską spółkę InSales RUS O.O.O. („InSales”), o której to inwestycji Spółka informowała w prospekcie emisyjnym.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Spółką a osobami, które w 2019 roku odkupiły InSales od Spółki („Pierwotni Nabywcy”, tj. panem Timofeyem Gorshkovem, panem Vladimirem Bedarevem oraz panem Andreeyem Stikheevem). Zgodnie z porozumieniem, płatności należne od Pierwotnych Nabywców mogły być zapłacone przez LLC „Digital Assets” („Finalny Nabywca”), spółkę prawa rosyjskiego, która zdecydowała się nabyć InSales od Pierwotnych Nabywców.

W związku z rozliczeniem inwestycji Pierwotni Nabywcy zobowiązali się zapłacić spółce łącznie kwotę 195 mln RUB (tj. 10,2 mln PLN), zaś Spółka potwierdziła że nie ma żadnych roszczeń w związku z rozliczeniem inwestycji z Pierwotnymi Nabywcami. Środki te zostały już przelane na rzecz Spółki bezpośrednio przez Finalnego Nabywcę i zostaną rozpoznane w wynikach za 1 półrocze 2021. Kwestię rozliczeń inwestycji kapitałowej w InSales Spółka uważa obecnie za zamkniętą.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-05 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki