REKLAMA

Shoper S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki Shoper SA

2021-07-16 08:31
publikacja
2021-07-16 08:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu Spółki Shoper SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 16 lipca 2021 Pana Piotra Biczysko na członka Zarządu Spółki ds. finansowych.

Przez ostatnie 8 lat Pan Piotr Biczysko pełnił rolę członka zarządu oraz dyrektora finansowego w home.pl S.A. – wiodącym dostawcy usług internetowych dla małych i średnich firm w Europie Środkowo-Wschodniej. W przeszłości był również dyrektorem finansowym (Chief Financial Officer) w PC Factory S.A., MLS sp. z o.o. oraz Barlinek S.A. W swojej ponad 20-letniej karierze zawodowej Pan Piotr Biczysko zajmował się zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, controllingiem i pozyskiwaniem finansowania. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć.

Pan Piotr Biczysko ukończył studia na kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada także dyplom studiów podyplomowych na kierunku rachunkowość Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pan Piotr Biczysko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-16 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki