REKLAMA

Shoper S.A.: Podpisanie Umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

2022-06-14 15:12
publikacja
2022-06-14 15:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-14
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Podpisanie Umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 Zarząd Shoper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku została zawarta przez Spółkę Umowa kredytowa („Umowa”) z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na kwotę 15 mln zł, z której środki będą przeznaczone na zrefinansowanie zakupu 60% udziałów w Sempire Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Zgodnie z Umową Emitent będzie mógł wykorzystać środki w ciągu 3 miesięcy od daty jej zawarcia. Spłata kredytu nastąpi w terminie 3 lat od daty zawarcia Umowy. Oprocentowanie będzie oparte o zmienną stopę procentową powiększoną o marżę Banku.

Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-14 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2022-06-14 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki