REKLAMA

Shoper S.A.: Nabycie udziałów w Shoplo sp. z o.o.

2021-08-17 07:32
publikacja
2021-08-17 07:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-17
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Nabycie udziałów w Shoplo sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 17 sierpnia 2021 roku z SumUp MG Holdings MR Sarl umowy nabycia udziałów („Umowa”) w spółce Shoplo sp. z o.o. („Shoplo”).

Na podstawie Umowy Spółka nabyła 1,766 udziałów w Shoplo o wartości nominalnej 50 zł każdy stanowiących 100% kapitału zakładowego Shoplo i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Shoplo. Cena udziałów w Shoplo wyniosła 17.490.000,00 PLN („Cena”), z czego w dniu zawarcia Umowy Spółka zapłaci na rzecz sprzedającego kwotę stanowiącą 80% Ceny.

Płatność pozostałej części Ceny została wstrzymana na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki z tytułu Umowy oraz będzie podlegać zapłacie przez Spółkę na rzecz sprzedawcy w ten sposób, że 50% wstrzymanej kwoty będzie płatne w pierwszą rocznicę zawarcia transakcji, a kolejne 50% tej kwoty będzie płatne w drugą rocznicę zawarcia transakcji.
Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy oraz odpowiedzialności sprzedawcy za zapewnienia i oświadczenia. Ponadto Umowa zawiera zobowiązanie sprzedawcy do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki przez okres dwóch lat od zamknięcia transakcji.

Poprzez przejęcie Shoplo Spółka pośrednio nabyła prawo do marki „Shoplo”, prawa i obowiązki z zawartych przez Shoplo umów z klientami, resellerami oraz innymi partnerami biznesowymi, jak również prawa do domen internetowych Shoplo oraz zawartości utrzymywanych na nich stron internetowych, jak również profili w social mediach należących do Shoplo (pozostałe aktywa, w tym platforma do obsługi sklepów Shoplo, zostały wydzielone z Shoplo przed zawarciem Umowy).

Jednocześnie z zawarciem Umowy, Shoplo zawarło umowę o świadczenie usług z podmiotem z grupy SumUp, której celem jest zapewnienie świadczenia na rzecz Shoplo usług wsparcia niezbędnych do utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu obsługi klientów Shoplo do czasu pełnej migracji klientów Shoplo na platformę Spółki.

Shoplo to trzeci pod względem popularności dostawca sklepów internetowych w modelu SaaS dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działający na polskim rynku. Na dzień transakcji firma obsługuje ok. 4,7 tys. klientów prowadzących sklepy internetowe. Szacunkowe przychody Shoplo w roku 2020 wyniosły 6,7 mln PLN, a w pierwszym półroczu 2021 4,0 mln PLN, natomiast szacunkowa wartość sprzedanych produktów (GMV) wyniosła odpowiednio 537 mln PLN i 364 mln PLN.

W 2020 roku wg międzynarodowej firmy doradczej szacowany udział rynkowy Shoplo, pod względem liczby obsługiwanych sklepów internetowych, wynosił 9 proc. dla sklepów korzystających z modelu SaaS i 4 proc. dla wszystkich sklepów. Shoplo to również jedna z najlepiej rozpoznawanych marek dla rozwiązań ecommerce dedykowanych MŚP. Spółka oraz Shoplo prowadziły względem siebie działalność konkurencyjną adresując ofertę sklepów internetowych w modelu SaaS do segmentu MŚP.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-17 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki