REKLAMA

Senat za zmianami w Karcie nauczyciela

2020-12-16 22:21, akt.2020-12-18 06:43
publikacja
2020-12-16 22:21
aktualizacja
2020-12-18 06:43
Senat za zmianami w Karcie nauczyciela
Senat za zmianami w Karcie nauczyciela
fot. vladaphotowiz / / Shutterstock

Senat opowiedział się w środę w głosowaniu za wprowadzeniem czterech poprawek do nowelizacji ustawy Karta nauczyciela, dotyczącej postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. W związku z tym nowelizacja trafi z powrotem do Sejmu.

Zgodnie ze znowelizowaną w czerwcu 2019 r. Kartą nauczyciela dyrektor szkoły musi w ciągu trzech dni powiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli, jeśli jego zdaniem doszło do "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka". Zapis ten spotkał się z falą krytyki środowisk nauczycielskich, a o potrzebie jego zmiany resort edukacji rozmawiał z nauczycielskimi związkami zawodowymi podczas spotkań zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

W obecnej nowelizacji Karty nauczyciela wydłużono do 14 dni czas na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka", a także doprecyzowano, że o podejrzeniu popełnienia takiego czynu nie zawiadamia się rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności bezspornie wskazują, że do takiego czynu nie doszło.

Określono też maksymalny czas na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o jego umorzenie – rzecznik ma to zrobić nie później niż w terminie 3 miesięcy od wszczęcia tego postępowania.

Zdecydowano także, że postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.

W nowelizacji Karty nauczyciela znalazły się też zapisy nowelizujące inne ustawy, m.in. Prawo oświatowe i ustawę o systemie oświaty. Wprowadzono m.in. zasadę publikowania, w formie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, listy jawnych zadań egzaminacyjnych z ustnej matury z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Lista jawnych zadań egzaminacyjnych ma dotyczyć egzaminu maturalnego przeprowadzanego od roku szkolnego 2022/2023.

W środę Senat odpowiedział się w głosowaniu za wprowadzeniem do obecnej nowelizacji czterech poprawek: trzech zaproponowanych przez senatorów z KO: Halinę Biedę, Ewę Matecką, Bogdana Zdrojewskiego i Władysława Komarnickiego oraz jedną poprawkę złożoną przez wicemarszałek Gabrielę Morawską-Stanecką (Lewica).

Zgodnie z pierwszą z poprawek dotyczących postępowań dyscyplinarnych zapis mówiący o czynnie "naruszającym prawa i dobro dziecka", ma zostać zastąpiony zapisem o czynie "naruszającym prawa, godność i nietykalność osobistą dziecka". Za przyjęciem tej poprawki głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw dwóch senatorów wstrzymało się od głosu.

Druga z poprawek dotycząca postępowań skraca maksymalny czas na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania lub o jego umorzenie z trzech miesięcy do miesiąca.

Trzecia z poprawek popartych przez Senat dotyczy jednego z zapisów nowelizujących ustawę Prawo oświatowe. Zgodnie z nim minister edukacji będzie mógł inicjować, koordynować i wspierać prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej w systemie oświaty, a także może zlecić zadania z tego zakresu, w drodze umowy, uczelniom, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym statutową działalność oświatową. W poprawce zaproponowano, by zadania te były zlecane nie na drodze umowy, ale konkursu.

Czwarta z poprawek popartych przez Senat dotyczy szkolnictwa artystycznego. Chodzi o zapis regulujący kwestię dofinansowywania kosztów konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych przez artystów "o znaczącym dorobku artystycznym lub dydaktycznym". W poprawce zaproponowano, aby wyrazy "o znaczącym dorobku" zastąpić wyrazami: "o uznanym dorobku".

Za przyjęciem ustawy wraz z czterema popartymi poprawkami głosowało 100 senatorów, czyli wszyscy. Nikt nie był przeciw nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ostatecznie o tym, czy poprawki przyjęte przez Senat zostaną wprowadzone do nowelizacji, zdecyduje Sejm, do którego teraz z powrotem trafi nowela. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Edukacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki