Senat za nowelizacją ustawy ws. pracowniczych programów emerytalnych

2019-07-12 18:06
publikacja
2019-07-12 18:06
fot. Filip Błażejowski / FORUM

Senat opowiedział się jednogłośnie w piątek za dotyczącą pracowniczych programów emerytalnych nowelizacją ustawy. Dostosowuje ona polskie prawo do wymogów dyrektywy UE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych głosowało 84 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowela trafi teraz do prezydenta.

Zmiany przygotowane przez MRPiPS mają na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (tzw. dyrektywa IORP2).

Dzięki przyjętym rozwiązaniom pracownicze fundusze emerytalne będą mogły podjąć działalność transgraniczną, co ma znaczenie w kontekście wzrastającej mobilności pracowników w Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają również ułatwić dostęp uczestnikom i potencjalnym uczestnikom pracowniczych programów emerytalnych do bardziej zrozumiałej i rzetelnej informacji. Ponadto mają poprawić poziom bezpieczeństwa inwestycji w związku z wprowadzeniem odpowiedniej polityki wynagrodzeń i polityki inwestycyjnej.

W ustawie określono ramy systemu zarządzania w pracowniczym towarzystwie emerytalnym, w tym nałożono na nie obowiązek wprowadzenia systemu zarządzania, kontroli wewnętrznej, planów awaryjnych i dokumentowania własnej oceny ryzyka. Określono także zasady korzystania z outsourcingu. Przepisy nakładają też na pracownicze towarzystwa emerytalne obowiązek wprowadzenia kluczowych funkcji (zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego) i ustanowienia odpowiedniej polityki wynagrodzeń.

W ustawie m.in. uregulowano kwestię przeniesienia transgranicznego – przeniesienia zobowiązań i aktywów pracowniczego funduszu emerytalnego do analogicznego podmiotu działającego poza granicami Polski, ale na terytorium Unii Europejskiej.

"Wprowadzone zmiany umożliwią pracowniczym funduszom emerytalnym uwzględnianie w swoich decyzjach potencjalnych, długofalowych skutków decyzji inwestycyjnych w związku z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z ładem korporacyjnym (tzw. czynnikami ESG). Ma to znaczenie w kontekście postępujących zmian klimatycznych i debaty na temat zrównoważonego finansowania (może to dotyczyć inwestycji przyjaznych środowisku)" – podkreślają autorzy zmian.

Nowe przepisy zezwalają także (z uwzględnieniem zasad ostrożnościowych) na inwestowanie pracowniczym funduszom emerytalnym w: instrumenty emitowane lub gwarantowane przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne, europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz europejskie fundusze venture capital (tj. zajmujące się inwestycjami na wczesnych etapach rozwoju).

Nowela reguluje również zagadnienie obowiązku dotrzymania tajemnicy zawodowej oraz nakłada na organ nadzoru nowe obowiązki związane z wymianą informacji między takim organem a Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Chodzi także o obowiązek publikowania określonych informacji na temat sankcji nałożonych w związku ze złamaniem przepisów ustawowych oraz o nowe obowiązki związane z wymianą informacji z pracowniczymi towarzystwami i pracowniczymi funduszami emerytalnymi.(PAP)

Autorki: Karolina Kropiwiec, Olga Zakolska, Danuta Starzyńska-Rosiecka

kkr/ ozk/ dsr/ joz/

Źródło:PAP
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki