REKLAMA

Senacka komisja przyjęła poprawki do ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych

2021-08-03 12:26
publikacja
2021-08-03 12:26
Senacka komisja przyjęła poprawki do ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych
Senacka komisja przyjęła poprawki do ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych
fot. imred / / Shutterstock

We wtorek senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęła kilka poprawek do ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Większość z nich miała charakter precyzujący zapisy przyjęte przez Sejm.

Omawiana we wtorek przez senatorów ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania tych instytucji u pracodawców.

W trakcie obrad komisja przyjęła kilka poprawek. Większość z nich miała charakter precyzujący zapisy przyjęte przez Sejm. Przykładowo zmieniono zapis mówiący, że korespondencja do kasy powinna być kierowana na adres pracodawcy. W wersji zaakceptowanej przez komisję zapis mówi, że adres kasy powinien być tożsamy z adresem pracodawcy, u którego działa.

Senatorowie zdecydowali się także na uściślenie, że kasy zapomogowo-pożyczkowe mogą powstawać w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. W wersji przyjętej przez Sejm była mowa wyłącznie o straży pożarnej, tymczasem w przypadku ochotniczych straży pożarnej nie jest możliwe tworzenie kas, ponieważ nie występuje tam zatrudnienie strażaków.

Dyskusję wzbudził zapis dotyczący możliwości zbierania przez kasy danych o stanie zdrowia członków kasy. Przedstawiciele rządu wskazywali, że ten zapis jest konieczny, bo w razie problemów ze zdrowiem członek kasy może uzyskać wyższą pożyczkę. Przedstawiciele biura legislacyjnego Senatu zwracali uwagę, że taki zapis może doprowadzić do sytuacji, kiedy kasa będzie zawsze zbierać dane o stanie zdrowia i w efekcie osoby o gorszym stanie zdrowia będą uzyskiwać niższe kwoty niż zdrowi członkowie kas. Ostatecznie jednak komisja zdecydowała się nie zmieniać zapisów, zezwalających kasie na zbieranie danych o stanie zdrowia.

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania tych instytucji u pracodawców. W ustawie określono zasady kontroli nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe. Według autorów przepisów, obecnie zasadą jest, że kontrolę nad kasami sprawuje działająca u pracodawcy zakładowa organizacja związkowa. W sytuacji gdy taka organizacja nie działa, kontrolę nad kasami sprawować będzie rada pracowników, a w razie jej braku - reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Wprowadzono również przepisy, które rozstrzygają o losach kas zapomogowo-pożyczkowych w razie zmiany struktury organizacyjnej pracodawcy (np. połączenia lub podziału czy likwidacji). W takiej sytuacji walne zebranie członków będzie musiało podjąć uchwałę o dostosowaniu struktury organizacyjnej i statutu kas do struktury organizacyjnej pracodawcy.

Uzupełniono i doprecyzowano przepisy dotyczące m.in.: zasad udzielania pożyczki bądź zapomogi (np. szczegółowe określenie zasad poręczenia pożyczki), pokrywania kosztów działania międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej, możliwości podjęcia uchwały o likwidacji kasy zapomogowo-pożyczkowej z własnej inicjatywy walnego zebrania członków, zasad dokonywania rozliczeń kwestii majątkowych w razie likwidacji kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Ustawa wraz z poprawkami komisji może zostać rozpatrzona na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Senatu. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Autor: Marek Siudaj

ms/ pad/

Źródło:PAP
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki