Senacka komisja budżetu i finansów za przyjęciem budżetu na 2020 r. z poprawkami

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się we wtorek za przyjęciem budżetu na 2020 r. wraz z przyjętymi przez komisję poprawkami.

Jak tłumaczył podczas wtorkowego posiedzenia komisji jej przewodniczący Kazimierz Kleina (KO), ustawa została rozpatrzona przez komisję w zeszłym tygodniu, wówczas też podjęto decyzję w sprawie poprawek zgłoszonych przez poszczególne komisje. Natomiast nie podjęto uchwały w sprawie przyjęcia ustawy wraz z poprawkami. Wynikało to, jak mówił przewodniczący komisji, z nieporozumienia dotyczącego tego, czy w tej sprawie należy głosować tak, jak w przypadku każdej innej ustawy, czy nie.

We wtorek komisja uzupełniła ten brak i opowiedziała się za przyjęciem budżetu na 2020 r. wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami. Za głosowało sześciu senatorów, nikt nie był przeciw, trzech wstrzymało się od głosu.

W zeszłym tygodniu komisja przyjęła 10 poprawek zmieniających ustawę budżetową. Uznanie komisji budżetu znalazła poprawka Komisji Zdrowia, która zakłada przesunięcie w budżecie z działu dotacje i subwencje 1,95 mld zł na program polityki zdrowotnej i leczenie chorób nowotworowych.

Podobnie, komisja zarekomendowała przyjęcie poprawki Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji, która zaproponowała zwiększenia subwencji oświatowej o 4 mld 605 mln zł, tłumacząc to niedoszacowaniem kosztów podwyżek płac dla nauczycieli.

Pozytywne rekomendacje uzyskały też poprawka Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej dotycząca zmniejszenia wydatków Instytutu Pamięci Narodowej o 25 mln zł i wydatków na Wojska Obrony Terytorialnej o 50 mln zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o 75 mln zł dotacji na pomoc rozwojową. Inne poparte przez komisję poprawki zwiększają dotację dla Europejskiego Centrum Solidarności o 3 mln zł oraz przeznaczają 5 mln zł na działalność Państwowej Inspekcji Pracy.

Komisja budżetu opowiedziała się także za przyjęciem trzech poprawek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Wniosła ona o zwiększenie budżetu kancelarii Senatu o 7 mln 400 tys. zł, przywrócenie Senatowi środków przeznaczonych na działalność polonijną i zwiększenie budżetu RPO.

Zarekomendowano również poprawki kierujące dodatkowe fundusze dla samorządów, na terenie których 50 proc. powierzchni jest zajmowane przez parki narodowe i rezerwaty oraz na walkę ze smogiem.

Pozytywnej opinii komisji nie uzyskała natomiast poprawka Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, która wniosła o zwiększenie budżetu Urzędu Regulacji Energetyki o 2,5 mln zł kosztem Prokuratorii Generalnej.

Odrzucony został też wniosek senatorów PiS o przyjęcie ustawy budżetowej w całości bez poprawek. Będzie on rozpatrywany jako tzw. wniosek mniejszości.

W ustawie budżetowej na 2020 r. - uchwalonej przez Sejm 14 lutego - założono, że w tym roku PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet na 2020 r. spełnia kryteria deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Według rządu ustawa przewiduje środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500 plus (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); tzw. trzynastki dla emerytów i rencistów; podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.; wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu "Dobry start"; wypłatę świadczenia 4000 zł związanego z programem "Za życiem"; program "Mama4+"; waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł. Wzrosnąć ma również najniższa emerytura do 1200 zł. Rząd szacuje, że wzrost emerytur kosztować będzie ok. 8,7 mld zł.

Wśród wydatków znalazły się także: program "Senior+"; wyższe wydatki na obronę narodową (o ok. 5 mld zł środków więcej niż w 2019 r.); wzrost płac w budżetówce; inwestycje kolejowe i drogowe; realizacja zadań finansowanych Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

autor: Marcin Musiał

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,7% II 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% II 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 330,48 zł II 2020
Produkcja przemysłowa rdr 4,9% II 2020

Znajdź profil