REKLAMA

Sejmowa komisja edukacji za projektem o monitoringu karier absolwentów szkół średnich

2021-02-23 18:09
publikacja
2021-02-23 18:09
FORUM

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży opowiedziała się za przyjęciem projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, wprowadzającej mechanizm monitorowania karier absolwentów szkół średnich. We wtorek na posiedzeniu komisji odbyło się pierwsze czytanie projektu.

"Projekt jest odpowiedzią na obserwowany od lat brak odpowiednio szczegółowych i rzetelnych informacji na temat losów absolwentów szkół ponadpodstawowych" – powiedziała wiceminister edukacji Marzena Machałek, przedstawiając rządowy projekt.

Zgodnie z projektem możliwe będzie pozyskiwanie i przetwarzanie szczegółowych danych potrzebnych do monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Proponowane rozwiązania nawiązują do podobnych przepisów przyjętych w szkolnictwie wyższym, ale – jak zaznaczono w komunikacie po posiedzeniu rządu – są dostosowane do specyfiki danych oświatowych.

"Monitorowanie będzie prowadzone co roku i będzie obejmować absolwentów szkół, którzy naukę rok, dwa lata i pięć lat przed rokiem monitorowania. Okresy te będą liczone od umownej daty 15 marca każdego roku" – poinformowała Machałek.

Podała, że monitoring prowadzony będzie na podstawie danych gromadzonych w Systemu Informacji Oświatowej. Podstawą jego będą numery PESEL absolwentów i rok ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Pozostałe informacje będą dotyczyły zawodu, w którym kształcił się absolwent, a w przypadku szkół zawodowych udziału w kursach prowadzonych w ramach systemu oświaty lub podjęcia nauki w kolejnej szkole ponadpodstawowej, tj. w szkole policealnej, branżowej II stopnia lub w liceum dla dorosłych" – mówiła.

Monitoring będzie też prowadzony na podstawie danych z okręgowych komisji egzaminacyjnych (w zakresie obejmującym przystąpienie do egzaminu maturalnego, o zdobyciu świadectwa dojrzałości oraz o certyfikatach i dyplomach zawodowych), ze Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – POL-on (w zakresie informacji i podjęciu studiów) i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w zakresie informacji i podjęciu pracy i osiąganych zarobkach).

"Dane te pozwolą ocenić sytuację absolwentów na rynku pracy m.in. poprzez informacje o częstotliwości zmian miejsc pracy, dochodach, okresie czasu od zakończenia nauki do rozpoczęcia pracy" – wyjaśniła wiceminister.

Machałek poinformowała, że MEiN we współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji dokona połączenia danych.

"Po połączeniu danych niezwłocznie dokonana zostanie ich anonimizacja – usunięcie numeru PESEL absolwentów. Rozwiązanie to zapewni bezpieczeństwo danych oraz ograniczy pracę na danych osobowych do niezbędnego minimum" – zapewniła.

Anonimowe dane resort edukacji i nauki przekaże do opracowania Instytutowi Badań Edukacyjnych.

Obecnie brakuje odpowiednio szczegółowych i rzetelnych informacji o karierach absolwentów szkół ponadpodstawowych. Na poziomie krajowym prowadzony jest wyłącznie systematyczny monitoring ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych, zapewniany przez system ELA.

Na potrzebę prowadzenia monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych wskazują m.in. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowy Program Reform, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego i Zintegrowana Strategia Umiejętności.

"Uruchomienie systemu monitorowania karier absolwentów stanowi jeden z unijnych warunków dotyczących możliwości pozyskania środków związanych z edukacją w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027" – podała Machałek.

Podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wprowadzono jedną poprawkę do projektu – o przesunięcia terminu przesłania danych.

Proponowane w projekcie noweli rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

Źródło:PAP
Tematy
Frankowiczu! Odzyskaj swoje pieniądze!

Frankowiczu! Odzyskaj swoje pieniądze!

Skuteczna pomoc, bez względu na to kiedy została zawarta Twoja umowa kredytu frankowego z bankiem.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Edukacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki