Sejm za zmianami w ustawie o rynku mleka

24.06. Warszawa (PAP) - Znowelizowana w czwartek przez Sejm ustawa o rynku mleka zakłada, że Agencja Rynku Rolnego (ARR) będzie określała limit dopłat dla firm dostarczających mleko do szkół. Przygotowane przez rząd zmiany, które przyjął Sejm, dostosowują nasze prawo do przepisów unijnych.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 256 posłów, 142 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Posłowie przyjęli jedną z dziesięciu poprawek do ustawy.

Nowelizacja wprowadza nowe zasady udzielania dopłaty krajowej za dostarczanie mleka do szkół podstawowych. Firma, zainteresowana otrzymaniem takiej dopłaty, powinna zgłosić wniosek do Agencji Rynku Rolnego - z podaniem wielkości planowanych dostaw mleka do szkół i określić stawkę dopłaty. ARR zaś określi limity środków finansowych na ten cel dla poszczególnych dostawców. O wysokości dopłat z budżetu krajowego do tzw. szklanki mleka, decyduje co roku rząd.

Według rządu taki sposób planowania zapobiegnie niekorzystnym sytuacjom, gdy pod koniec roku kalendarzowego, mimo wyczerpania puli pieniędzy przewidzianych na dopłaty, ARR zmuszona była wypłacić je zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Ponadto w noweli znalazły się zmiany dotyczące systemu dopłat do produkcji mleka i mechanizmów interwencyjnych. Według znowelizowanej ustawy zmieni się termin wydania przez ARR decyzji w sprawie przyznania kwot indywidualnych z krajowej rezerwy. Będą one wydawane dopiero po wydaniu rozporządzenia dotyczącego ustalenia wysokości rezerwy krajowej. Obecnie w przepisach nie ma określonego terminu, co zobowiązuje Agencję do wysłania odpowiedzi w ciągu miesiąca - bez względu na to, czy wysokość rezerwy została ustalona.

Krajowa rezerwa, która jest co roku rozdysponowana przez Agencję Rynku Rolnego między producentów mleka, powstaje z 5-proc. odpisów od ilości zbywanych kwot mlecznych oraz ze zwrotu kwot od rolników, którzy nie wykorzystali w poprzednim roku kwotowym co najmniej 70 proc. przyznanego im limitu produkcji mleka. Dodatkowy limit produkcji przyznawany jest rolnikom, którzy zwiększają sprzedaż mleka.

W inny sposób określana ma być wysokość kwot indywidualnych przyznawanych z rezerwy krajowej. Porównywana będzie wielkość sprzedaży mleka w roku kwotowym (od kwietnia do marca następnego roku) poprzedzającym rok, w którym składa się wniosek, z wysokością kwoty indywidualnej, będącej własnością producenta 31 marca w danym roku.

Nowe przepisy pozwalają ponadto na swobodny obrót mlekiem przez firmy skupujące. Dotychczas firmy te musiały dostarczać mleko tylko do mleczarni zarejestrowanych w Agencji Rynku Rolnego. Zdaniem wiceministra rolnictwa Artura Ławniczaka, rolnicy mają prawo sprzedawać tym firmom, które płacą więcej, dają lepsze gwarancje odbioru, możliwości kredytowania czy pomagają w inwestycjach w gospodarstwie.

Nowelizacja ustawy zawiesza ponadto na dwa lata przepis nakazujący ARR pobieranie zaliczek na poczet przekroczenia limitu produkcji mleka. Jest to poselska poprawka zgłoszona w trakcie prac nad projektem ze względu, iż Polska od roku 2006/07 nie przekracza takiego limitu.

Teraz ustawa trafi do Senatu.(PAP)

awy/ ago/ drag/ gma/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,5% X 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 084,56 zł IX 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% IX 2019

Znajdź profil