Sejm za nowymi zasadami nadzoru nad doradcami restrukturyzacyjnymi

Nowe zasady kontroli wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego przewiduje ustawa, którą uchwalił w piątek Sejm. Nowela przekazuje dodatkowe uprawnienia nadzoru nad doradcami ministrowi sprawiedliwości.

Nowelizację ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy Prawo upadłościowe oraz ustawy Prawo restrukturyzacyjne poparło w piątek 254 posłów, przeciw było 158, wstrzymało się 15.

Ustawa, jak napisano z uzasadnieniu, wynika z konieczności regulacji modelu zawodu doradcy restrukturyzacyjnego. "Obecnie obowiązujące rozwiązania nie zapewniają kompleksowej i systematycznej kontroli sposobu wykonywania tego zawodu, gdyż ograniczone są do konkretnego postępowania sądowego, a tym samym nie pozwalają ocenić sprawności postępowania w szerszej perspektywie" - czytamy.

W debacie nad rządowym projektem i bezpośrednio przed głosowaniem przedstawiciele opozycji krytykowali fakt, że projekt obok nadzoru sądowego nad doradcami, przewiduje wprowadzenie nadzoru ministra sprawiedliwości.

Szef resortu sprawiedliwości, jak mówił Marcin Święcicki (PO-KO), będzie miał wgląd do postępowań, ksiąg handlowych, będzie miał możliwość zawieszania lub cofania licencji doradcy restrukturyzacyjnego. MS może też sprawdzać wstecz zamknięte postępowania restrukturyzacyjne. "Taka ingerencja ministra w działalność doradców jest zbyt daleko idąca" - mówił.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł wyjaśniał podczas środowej debaty, że obecnie "minister sprawiedliwości przyznaje licencję doradcy restrukturyzacyjnego i nie ma żadnej kontroli nad wykonywaniem tej licencji, nad legalnością decyzji podejmowanych przez doradcę restrukturyzacyjnego". Dlatego istnieje potrzeba wzmocnienia jego uprawnień. Natomiast odbieranie licencji "będzie ograniczone do rażącego naruszenia prawa".

"Ministerstwo nie wyręcza sądu. Projekt służy pomocy samym sędziom, którzy nie mają instrumentów, by w sposób efektywny kontrolować te postępowania" - mówił Warchoł.

Zwracał uwagę, że obecnie przyznawanie spraw doradcom "odbywa się w sposób nietransparentny". Natomiast po przyjęciu ustawy będzie wiadomo, że "taki a nie inny syndyk dostaje daną sprawę i dlaczego ją dostaje".

Jak wynika z OSR, głównym celem noweli jest "usprawnienie systemu licencjonowania i nadzoru nad instytucją doradcy restrukturyzacyjnego oraz poprawienie jakości i efektywności działania tych podmiotów".

W obecnym stanie prawnym bowiem, w myśl uzasadnienia, system licencjonowania doradców "nie daje gwarancji sprawnego przeprowadzania postępowania dotyczącego dużego, złożonego przedsiębiorstwa, chociażby ze względu na brak wymogu wykazania ukierunkowanego doświadczenia przy uzyskiwaniu licencji".

Nie zapewnia też w dłuższej perspektywie wysokiej jakości świadczonych przez doradców restrukturyzacyjnych usług.

Ponadto, "obowiązujące przepisy nie dają gwarancji poprawy jakości świadczonych usług doradców restrukturyzacyjnych, gdyż nie istnieje system ich kompleksowej weryfikacji".

Z kolei "przewidziane obecnie mechanizmy dyscyplinowania doradcy restrukturyzacyjnego nie pozwalają na sprawne eliminowanie z zawodu osób naruszających obowiązujące przepisy".

Istnieje też problem nierównomiernego obciążania sprawami poszczególnych doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji doradcy sądowego, zarządcy lub syndyka w konkretnych postępowaniach. "Nierównomierne obciążenie pracą przekłada się negatywnie na terminowość i sprawność prowadzenia spraw".

Ponadto, jak czytamy, "istniejący w Polsce system wyznaczania przez sądy doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka w konkretnych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych jest mało przejrzysty".

"Fakt ten pozbawia pewności, że w najbardziej skomplikowanych i istotnych sprawach z punktu widzenia gospodarki narodowej oraz rynku pracy funkcje nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka będą powierzane doradcom restrukturyzacyjnym o najwyższych kwalifikacjach i największym doświadczeniu" - głosi dokument. (PAP)

pś/ pad/

Źródło: PAP
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,2% IV 2019
PKB rdr 4,7% I kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,9% III 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 164,53 zł III 2019
Produkcja przemysłowa rdr 9,2% IV 2019

Znajdź profil