REKLAMA

Sejm za nowelą ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

2021-04-15 19:07
publikacja
2021-04-15 19:07
Sejm za nowelą ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Sejm za nowelą ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
fot. Mateusz Szymański / / Bankier.pl

Prezes UOKiK będzie reprezentował Polskę w pracach Unijnej Sieci do spraw Zgodności Produktów - przewiduje przegłosowana w czwartek przez Sejm nowelizacja ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Sejm przegłosował nowelę bez poprawek. Za opowiedziało się 441 posłów, 10 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja służy wdrożeniu przepisów unijnych rozporządzeń, które ustanawiają Unijną Sieć ds. Zgodności Produktów. Nakazują one wyznaczenie w każdym kraju jednolitego urzędu łącznikowego (JUŁ) i sporządzanie krajowej strategii nadzoru rynku oraz jej podsumowania.

Ustawa przewiduje, że rolę jednolitego urzędu łącznikowego będzie pełnił Prezes UOKiK. Regulacje unijnego rozporządzenia weszły w życie w lipcu 2019 r., przepisy dotyczące jednolitego urzędu łącznikowego będą jednak stosowane od lipca 2021 r. Natomiast przepisy dotyczące ustanowienia Sieci, której jednolite urzędy łącznikowe z każdego państwa członkowskiego UE są członkami, są stosowane od dnia 1 stycznia 2021 r.

Dlatego zdecydowano, że Prezes UOKiK uzyska kompetencje do uczestnictwa, jako jeden z przedstawicieli Polski, w pracach Unijnej Sieci do spraw Zgodności Produktów w okresie do dnia 15 lipca 2021 r. Później będzie płynnie kontynuował udział w pracach Sieci już jako JUŁ i wypełniał kompleksowo swoje zadania.

W ramach pełnienia roli urzędu łącznikowego, Prezes UOKiK będzie odpowiedzialny za reprezentowanie na forum Sieci skoordynowanego stanowiska krajowych organów nadzoru rynku i organów odpowiedzialnych za kontrolę produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej oraz za informowanie o krajowej strategii nadzoru rynku.

Ponadto szef UOKiK ma wspomagać wewnątrzunijną współpracę między organami nadzoru rynku państw członkowskich; chodzi m.in. o wymianę informacji oraz prawny obowiązek udzielania wzajemnej pomocy w prowadzonych postępowaniach.

W kwestii swoich kompetencji i zakresu działania jako urząd łącznikowy, szef UOKiK będzie bezpośrednio odwoływał się do przepisów rozporządzenia, które szczegółowo definiują zadania JUŁ.

Zgodnie z nowelą, pozostałe organy nadzoru rynku będą współpracować z Prezesem UOKiK, udzielając na jego wniosek niezbędnych informacji do sporządzenia strategii.

"Rola, jaką Prezes UOKiK będzie pełnił w systemie objętym rozporządzeniem, zostanie znacząco rozszerzona w porównaniu do obecnej – z kilkunastu aktów prawodawstwa harmonizacyjnego obejmujących oznakowanie zgodności (CE lub inne znaki zgodności) do łącznie 70 aktów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, w tym nieobejmujących znakowania zgodności" - wskazano w uzasadnieniu projektu noweli. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ amac/

Źródło:PAP
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki