REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Sejm uchwalił nowelę ustawy o scalaniu gruntów wraz z poprawkami

2021-12-02 14:52
publikacja
2021-12-02 14:52
Sejm uchwalił nowelę ustawy o scalaniu gruntów wraz z poprawkami
Sejm uchwalił nowelę ustawy o scalaniu gruntów wraz z poprawkami
fot. Curioso.Photography / / Shutterstock

Sejm znowelizował w czwartek ustawę o scalaniu gruntów wraz z poprawkami. Nowe przepisy mają przyczynić się do likwidacji nadmiernego rozdrobnienia gruntów gospodarstw rolnych, poprawiając warunki ich gospodarowania.

Chodzi o nowelizację ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych. Za jej uchwaleniem głosowało 434 posłów, przeciw było 3.

Podczas II czytania projektu posłowie wnieśli pięć poprawek - dwie zostały zgłoszone przez koło poselskie 2050, a trzy - przez PiS. Akceptację zarówno sejmowej komisji rolnictwa, jak i Sejmu zyskały jedynie poprawki PiS dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Jak uzasadniali posłowie, brak takich przepisów skutkuje obniżeniem wpływów do kasy samorządów.

Najważniejsze założenie procedowanej zmiany to usprawnienie postępowań scaleniowych i wymiany gruntów, m.in. przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenie terminu dla wojewodów i sądów do rozpatrywania odwołań i skarg.

Jednym z nowych rozwiązań jest wprowadzenie możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Będzie to możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W ustawie zrezygnowano z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia. Wprowadzony będzie obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ, który wydał postanowienie lub decyzję.

Nowe przepisy wprowadzają również terminy dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg. W razie nierozpatrzenia skargi w terminie dwóch miesięcy, sądy administracyjne nie będą mogły uchylić zaskarżonej decyzji, a jedynie stwierdzić jej wydanie z naruszeniem prawa.

Nowela zakłada również, że przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostaną włączeni do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów.

W latach 2004-2019 w Polsce wykonano scalenia i wymiany gruntów na obszarze 206,47 tys. ha, co średnio rocznie stanowiło powierzchnię ok. 12,9 tys. ha. W 2020 r. wydano 15 decyzji w tej sprawie obejmującej ok. 19 tys. ha.

Teraz ustawa zostanie przekazana do dalszych prac w Senacie.(PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ pif/ pad/

Źródło:PAP
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rolnictwo

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki