Sejm uchwalił nowelę ustawy Prawo własności przemysłowej, która zmienia definicję znaku towarowego

Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy Prawo własności przemysłowej. Chodzi o dostosowanie obowiązujących norm do standardów UE. Zgodnie z unijną dyrektywą zmieniono np. definicję znaku towarowego.

Za przyjęciem noweli głosowało 420 posłów, przeciw było dwóch, trzech wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja przepisów wynika z konieczności "wdrożenia dyrektywy unijnej 2015/2436, której celem jest zbliżenie ustawodawstw państw Unii Europejskiej dotyczących znaków towarowych".

Zgodnie z dyrektywą zmieniono definicję znaku towarowego. Zrezygnowano z konieczności przedstawiania go w sposób graficzny. Zgodnie z projektem noweli znakiem towarowym może być np. dźwięk.

W konsekwencji "znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa", z możliwością przedstawienia takiego znaku w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający "na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony" - tłumaczył podczas prac na nowymi rozwiązaniami wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa, którego resort przedłożył rządowy Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej.

Zmiana ta jest wynikiem postępu technologicznego, który wprowadził do praktyki handlowej nietradycyjne znaki towarowe, np. dźwiękowe, zapachowe czy hologramy.

Kolejna istotna zmiana dotyczy trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Dotąd to przedłużanie wymagało złożenia pisemnego wniosku i wydania decyzji. Po zmianach do wydłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające ma być wniesienie (przez uprawnionego bądź osobę ustawowo lub umownie upoważnioną) opłaty na kolejny okres ochronny.

Zgodnie z nowymi przepisami "Urząd Patentowy będzie musiał informować o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty za kolejny okres ochronny znaku towarowego". Przyjęcie takiego rozwiązania oznacza "odformalizowanie sposobu przedłużania ochrony znaku towarowego", czyli szybsze załatwianie spraw w tym obszarze.

Nowe przepisy mają dotyczyć ok. 2 mln przedsiębiorców i ok. 180 tys. znaków towarowych. Nowela ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ je/

Źródło: PAP
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Do rozliczenia PIT 2018 zostało:

WCZYTAJ TWÓJ E-PIT

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.