REKLAMA
APOGEUM IV FALI

Sejm rozpocznie prace nad projektem ustawy budżetowej na 2022 r.

2021-10-12 17:51
publikacja
2021-10-12 17:51
Sejm rozpocznie prace nad projektem ustawy budżetowej na 2022 r.
Sejm rozpocznie prace nad projektem ustawy budżetowej na 2022 r.
/ Sejm RP

Sejm w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie, posłowie zajmą się projektem ustawy budżetowej na 2022 r., który zakłada, że dochody państwa wyniosą 481 mld zł, a wydatki 512 mld zł. Izba zajmą się też m.in. projektem ustawy o elektromobilności i poprawkami Senatu do tzw. ustawy antykorupcyjnej.

Według wstępnego harmonogramu obrad posłowie w czwartek rano mają przystąpić do pierwszych czytań projektu ustawy budżetowej na 2022 r. oraz projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 r. Rada Ministrów przyjęła pod koniec września projekt ustawy budżetowej na przyszły rok z deficytem na poziomie 30,9 mld zł. W 2022 r. dochody budżetu państwa mają osiągnąć poziom 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł.

Rząd zakłada, że PKB Polski w 2022 r. urośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5922 zł. Spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 proc.

Zgodnie z przyjętym projektem, w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie ok. 2,8 proc. PKB. Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych w 2021 r. znajdzie się na poziomie 5,3 proc. PKB. Prognozowany dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6 proc. PKB.

W środę posłowie mają rozpocząć prace od przeprowadzenie II czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne. Nowela zakłada m.in. możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podobnych zasadach jak obowiązujące przed wyjściem tego kraju z UE. Nowe przepisy mają mieć pozytywny wpływ z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do szczepień przeciwko COVID-19. Ponadto cudzoziemcy mają być objęci ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania legalnej pracy w Polsce, a ci, którzy nie mogą uzyskać obecnie statusu osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, uzyskają ten status.

Kolejnym punktem obrad ma być przeprowadzenie II czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o odpadach, która przede wszystkim wdraża do polskich przepisów unijne dyrektywy odpadowe. Celem projektowanych przepisów jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Projektowana nowela m.in. zmienia definicję bioodpadów i gospodarowania odpadami. Dodaje również kolejne definicje dot. odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk.

Projekt wprowadza też wymagania dotyczące kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu; wyznacza ponadto do 2030 r. nowe, wyższe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych – w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań.

Posłowie mają też przeprowadzić I czytanie rządowego projektu nowelizacji o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Centrum Informacyjne Rządu wskazało, że nowela ma na celu wesprzeć rozwój elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. Według rządu przepisy ułatwią montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku, dzięki temu osoby zainteresowane zakupem takiego pojazdu otrzymają możliwość ładowania go w swoim miejscu zamieszkania. W projektowanej zmianie doprecyzowane zostały także zasady tworzenia stref czystego transportu, czyli możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach niezależnie od liczby mieszkańców. Drugie czytanie projektu zaplanowano na czwartek.

Kolejny punkt obrad to II czytanie senackiego projektu nowelizacji Prawa łowieckiego, zmiana jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z maja 2019 r. Projekt dotyczy rozszerzenia prawa do odszkodowania za szkody łowieckie dla rolników także w przypadkach, w których żądający odszkodowania odmówił zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających wyrządzonym szkodom. Warunek postawiony w propozycji noweli stanowi, że to prawo do odszkodowania przysługuje "jeżeli szkody te nie pozostawały w związku przyczynowym z odmową zgody".

Posłowie mają też przeprowadzić II czytanie rządowego projektu nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. W projekcie przewidziano możliwość uzyskanie pozwolenia na prowadzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym dla tych uczelni, które – według stanu na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na utworzenie tych studiów – prowadzą studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, tj. lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego, oraz mają kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Projekt ustawy określa także zasady wsparcia dla osób odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia. Projekt zakłada również umorzenie kredytu w całości. Będzie to możliwe pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków. Teraz projekt trafi do sejmowych komisji Zdrowia i Edukacji, Nauki i Młodzieży.

W czwartek wieczorem, w bloku głosowań posłowie mają głosować nad stanowiskami i poprawkami Senatu do szeregu ustaw. Sejm zdecyduje m.in. o losie senackich poprawek do tzw. ustawy antykorupcyjnej autorstwa Kukiz'15. Senat wprowadził do ustawy kilka poprawek, w tym wprowadzenie już od przyszłego roku zakazu łączenia przez parlamentarzystów i samorządowców mandatu z pracą w instytucjach i spółkach państwowych.

Posłowie będą też głosować też m.in. nad poprawkami Senatu do noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz do noweli ustawy budżetowej na 2021 r.

W głosowaniu Izba rozstrzygnie też, czy posłowie m.in. wysłuchają informacji rządu na temat wskazania przyczyn, skutków i konsekwencji nakazania przez Trybunał Sprawiedliwości UE natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów oraz informacji wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego nt. stanu cyberbepieczeństwa państwa, a także szczegółów przeprowadzonego ataku hakerskiego na skrzynkę mailową szefa KPRM Michała Dworczyka.

Sejm ma również zająć się poselskimi projektami uchwał ws ustanowienia patronów 2022 r. Posłowie proponują, by przyszły rok, był rokiem Wandy Rutkiewicz, Józefa Wybickiego i Marii Grzegorzewskiej. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/ godl/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Budżet 2022

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki