REKLAMA

Sejm przyjął sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2019 r.

2020-08-14 17:41
publikacja
2020-08-14 17:41
fot. Krzysztof Kurek / Sejm RP

Sejm przyjął sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2019 r. Zgodnie z dokumentem w ub.r. przewodniczący KRRiT wydał ponad 63 tys. decyzji abonamentowych, 224 koncesyjnych i 27 decyzji o nałożeniu kar finansowych w łącznej wysokości 350,9 tys. zł.

Za przyjęciem sprawozdania KRRiT głosowało 226 posłów, przeciw było 211.

Sprawozdanie z działalności KRRiT przyjęła w połowie lipca sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Dwa tygodnie wcześniej, na początku lipca, zostało ono odrzucone przez komisję senacką.

Przedstawiając wówczas sprawozdanie, przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski poinformował, że w ub.r. "dość istotną część działalności" Rady stanowiła "praca nad przygotowaniem założeń do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji ze względu na implementację dyrektywy audiowizualnej". "Ta dyrektywa została znowelizowana, a implementacja musi być przedstawiana przez państwa członkowskie do 19 września br." - przypomniał.

Dodał, że "nowa dyrektywa nakłada nowe obowiązki dla platform udostępniających pliki video". "To są takie platformy jak chociażby YouTube. Platformy te będą miały zapewniać ochronę odbiorców małoletnich z uwagi na wiek oraz ochronę wszystkich odbiorców przed treściami takimi jak nawoływanie do przemocy, nienawiści, działań terrorystycznych, rasizmu, ksenofobii, pornografii dziecięcej" - powiedział przewodniczący KRRiT.

Według Kołodziejskiego, KRRiT "pracowała także bardzo intensywnie nad postulatami zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, które wynikały z dotychczasowych doświadczeń, z interpretacji, ze zmian innych aktów prawnych, zmian technologii". "Te propozycje to szereg mniejszych lub większych poprawek, które połączyliśmy w jeden pakiet i nazwaliśmy ustawą czyszczącą" - wyjaśnił.

Jak podkreślił, KRRiT powinna "być istotnym czy decydującym ogniwem w trybie wyboru władz mediów publicznych, co nie jest równoznaczne z postulatem rozwiązania Rady Mediów Narodowych". "Naszym postulatem, który zawarliśmy w ustawie czyszczącej, jest to, że KRRiT powinna być istotnym czy też najważniejszym decydującym elementem w procesie szczegółowej formuły rozwiązania tego postulatu" - powiedział przewodniczący KRRiT.

Zgodnie ze sprawozdaniem KRRiT z działalności w 2019 r. do budżetu państwa z tytułu działalności Rady odprowadzone zostały dochody w wysokości 33 458,0 tys. zł, na które m.in. złożyły się wpływy z tytułu opłat koncesyjnych (27 269,4 tys. zł - koncesje radiowe, telewizyjne, w sieciach telewizji kablowych), opłaty prolongacyjne (5 317,9 tys. zł), wpisy do rejestru programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych i programów rozprowadzanych oraz (245,2 tys. zł).

Jak czytamy w sprawozdaniu, przewodniczący KRRiT wydał ponad 63 740 decyzji administracyjnych, w tym ponad 63 489 decyzji abonamentowych, 224 koncesyjnych i 27 decyzji o nałożeniu kar finansowych w łącznej wysokości 350,9 tys. zł. Łączne wydatki KRRiT wyniosły 33 777,6 tys. zł.

W sprawozdaniu zapisano także, że na realizację przez nadawców publicznych zadań misyjnych rozdysponowano 650 000 tys. zł wpływów abonamentowych oraz skarbowe papiery wartościowe o wartości nominalnej 1 260 000 tys. zł, jako rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018-2019 opłat abonamentowych w związku z ustawowymi zwolnieniami przysługującymi różnym grupom społecznym. TVP otrzymała – łącznie ze środkami na działalność 16 oddziałów terenowych – 331 380 tys. zł wpływów abonamentowych oraz skarbowe papiery wartościowe o wartości nominalnej 1 127 258,5 tys. zł, Polskie Radio – 159 317 tys. zł wpływów abonamentowych oraz skarbowe papiery wartościowe o wartości nominalnej 60 000 tys. zł, a 17 spółek radiofonii regionalnej otrzymało wpływy z opłat abonamentowych w wysokości 159 303 tys. zł oraz skarbowe papiery wartościowe o wartości nominalnej 72 741,5 tys. zł.

Ustawa o radiofonii i telewizji stanowi, że KRRiT corocznie, do końca maja przedstawia Sejmowi, Senatowi, prezydentowi, a także premierowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Izba niższa i wyższa parlamentu przyjmuje lub odrzuca sprawozdanie. Zgodnie z przepisami, gdyby sprawozdanie KRRiT odrzuciły Sejm i Senat, jej kadencja wygasłaby po dwóch tygodniach, chyba że nie potwierdziłby tego prezydent. (PAP)

autorka: Daria Porycka

dap/ pat/

Źródło:PAP
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki