REKLAMA

Sejm odrzucił większość senackich poprawek do tzw. pakietu akcyzowego

2021-03-30 13:03
publikacja
2021-03-30 13:03
Sejm odrzucił większość senackich poprawek do tzw. pakietu akcyzowego
Sejm odrzucił większość senackich poprawek do tzw. pakietu akcyzowego
fot. Łukasz Błasikiewicz / / Sejm RP

Sejm odrzucił we wtorek większość senackich poprawek do tzw. pakietu akcyzowego, w tym wniosek, by przesunąć wejście w życie zmian na 1 lipca br. Izba niższa przyjęła więcej poprawek, niż rekomendowała to sejmowa komisja finansów; jedna z nich dotyczy m.in. kamperów.

W poniedziałek sejmowa komisja finansów publicznych zarekomendowała przyjęcie jednej poprawki Senatu, spośród 25 zgłoszonych przez Izbę Wyższą. Tymczasem we wtorek Sejm przyjął nie tylko tę poprawkę, usuwającą oczywistą pomyłkę, która znalazła się w przepisach, ale także kilka innych.

Jedna z nich zmierza do dodania przepisu, wedle którego "jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy (w tym na samochód osobowy będący samochodem kempingowym) nastąpiło przed dniem 1 lipca 2022 r., obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian powstaje z dniem 1 lipca 2022 r."

"Znów opozycja wygrała w Sejmie kilka głosowań nad ustawą dotyczącą podatku akcyzowego! Z korzyścią dla przedsiębiorców (...) i obroniliśmy kampery przed znaczącym wzrostem opodatkowania" - skomentował na Twitterze poseł KO Mirosław Suchoń.

Kolejna przyjęta przez Sejm poprawka Senatu koryguje odesłania do niewłaściwego przepisu unijnego oraz modyfikują "kaskadowe" odesłania, niezgodne - zdaniem Senatu - z zasadami techniki prawodawczej.

Uznanie Sejmu uzyskały, wbrew rekomendacji komisji i wyrażonemu wcześniej stanowisku resortu finansów, poprawki dotyczące przepisu, który mówi, że do celów stosowania wiążącej informacji akcyzowej podmiot, na rzecz którego została ona wydana, na żądanie organu podatkowego, jest obowiązany udowodnić, że: wyroby akcyzowe albo samochody osobowe, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, odpowiadają pod każdym względem klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego określonej w WIA, albo wyroby akcyzowe będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą odpowiadają pod każdym względem rodzajowi wyrobu akcyzowego określonego w WIA.

Regulacja ta, przerzucająca ciężar dowodu na podatnika budzi – w ocenie Senatu – wątpliwości co do zgodności z konstytucyjna zasadą proporcjonalności. Zaproponowane przez Senat i przyjęte przez Sejm poprawki skreślają m.in. ustęp mówiący o obowiązkach dowodowych podatnika oraz związany z tym przepis przejściowy.

Odrzucono natomiast pozostałe poprawki, w tym wniosek zmierzający do opóźnienia wejścia w życie zmian do 1 lipca tego roku. Sprzeciwiało się temu Ministerstwo Finansów.

Na koniec głosowań poświęconych pakietowi akcyzowemu, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) poinformował o sprostowaniu jednego z wcześniejszych głosowań, dotyczących przyjęcia poprawki nr 3, z którą łączyły się poprawki nr 4, 5, i 6.

"Sprostuje głosowanie nr 55. Błędnie interpretowaliśmy. Tam było 225 +za+, a większość bezwzględna wynosiła 225. W związku z tym Sejm odrzucił poprawki od 3 do 6" - powiedział Terlecki.

Według MF rozwiązania zawarte w noweli mają uszczelnić rynek obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym, a także wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu samochodów osobowych. Przewidziano, że od przyszłego roku przedsiębiorcy mają składać deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, co umożliwi automatyczną weryfikację i szybsze wykrycie firm dokonujących nadużyć, a w przypadku uczciwych przedsiębiorców - szybsze wydawanie decyzji.

Zmiany mają pozwolić też na efektywniejsze zwalczanie używania niżej opodatkowanego oleju opałowego do celów napędowych. Mają też utrudnić uzyskiwanie zezwoleń na obrót towarami akcyzowymi przez tzw. słupy, a także proceder odzyskiwania alkoholu etylowego z produktów zawierających w swym składzie alkohol częściowo skażony.

Ponadto, nowela przewiduje uszczelnienie systemu uzyskiwania i cofania zezwoleń akcyzowych. Umożliwia też prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia. (PAP)

autor: Marcin Musiał, Aneta Oksiuta

mmu/ aop/ je/

Źródło:PAP
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane: Podwyżka akcyzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki