Sejm bez poprawek uchwalił ustawę przewidującą współpracę fiskusa z największymi firmami

Sejm bez poprawek uchwalił w środę ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych, która przewiduje m.in. realizację Programu Współdziałania fiskusa z największymi i najbardziej wiarygodnymi firmami.

Za uchwaleniem ustawy bez poprawek głosowało 422, przeciw było dwóch, jeden wstrzymał się od głosu.

W uzasadnieniu do ustawy resort finansów tłumaczył, że podwójne opodatkowanie prowadzi do pogorszenia warunków biznesowych i efektywności ekonomicznej, tworząc tym samym bariery rozwoju na wspólnym rynku. Państwa UE dostrzegły konieczność wprowadzenia procedury, która będzie prowadziła do zwiększenia efektywności i wydajności rozstrzygania sporów związanych z podwójnym opodatkowaniem w UE.

Zmiany dostosowują polskie prawo do regulacji unijnych. Według ich autorów, zwiększenie dostępności i przejrzystości środków umożliwiających rozwiązywanie sporów mogących powstać na tle problematyki podwójnego opodatkowania ma nastąpić dzięki: wprowadzeniu nowej procedury rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, uporządkowaniu procedur dotyczących podwójnego podatkowania.

Utworzono także podstawy prawne do realizacji przez Krajową Administrację Skarbową – Programu Współdziałania, którego celem jest ułatwienie największym firmom prawidłowego rozliczania się z podatków.

W uzasadnieniu napisano, że chodzi o program poprawnego rozliczenia opartego na ścisłej współpracy między największymi podatnikami a administracją podatkową (ang. co-coperative compliance). Programy tego typu zostały z powodzeniem wprowadzone w kilkudziesięciu państwach na świecie.

"Program Współdziałania ma na celu zapewnienie przestrzegania prawa podatkowego poprzez nawiązanie ścisłej i bieżącej współpracy między organami podatkowymi a podatnikami. Współpraca w ramach Programu oparta jest na zasadzie dobrowolności oraz wzajemnego zaufania, zrozumienia i transparentności. Największą korzyścią po stronie podatnika z udziału w Programie jest zwiększenie pewności prawa podatkowego i planowania wydatków, co w konsekwencji wpływa na minimalizację ryzyka podatkowego i zmniejszenie kosztów dyscypliny podatkowej" - wyjaśnia MF.

Ideą programu ma być "niepoddana drobiazgowej formalizacji" współpraca między podatnikami a szefem KAS. Zaproponowano, aby Ordynacja podatkowa zawierała jedynie najważniejsze przepisy, stanowiące ramy prawne Programu. Jego konkretny kształt będzie zależeć natomiast od praktyki wypracowanej przez administrację skarbową.

Program ma być adresowany do największych i wiarygodnych firm, tj. o przychodach powyżej 50 mln euro oraz takich, których organizacja wewnętrznego nadzoru podatkowego zapewnia prawidłową realizację obowiązków podatkowych. Dla przedsiębiorców objętych programem kwestie podatkowe będą na bieżąco wyjaśniane przez KAS, co powinno przełożyć się na składanie przez nich prawidłowych deklaracji podatkowych, czyli w praktyce prawidłowe rozliczanie się z budżetem państwa.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, dla których przewidziano wejście w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i 1 lipca 2020 r. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ wkr/ je/

Źródło: PAP
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

Brak wydarzeń

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.