Samochód osobowy z odliczeniem VAT?

Od 22 sierpnia 2005 r. obowiązują nowe zasady odliczania podatku naliczonego VAT zarówno od nabycia samochodów, jak i paliw wykorzystywanych do ich napędu. W przypadku nabycia przez podatnika VAT samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Samochód osobowy to pojazd samochodowy

Ograniczenie w odliczaniu VAT nie dotyczy określonych kategorii pojazdów samochodowych, które wymienione zostały w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT. Użycie przez ustawodawcę w ww. ust. 4 art. 86 pojęcia "pojazd samochodowy" powoduje, że ograniczenie to nie dotyczy zarówno samochodów osobowych, jak i innych pojazdów samochodowych, określonych szczegółowymi opisowymi definicjami. Niewątpliwie bowiem samochód osobowy jest również pojazdem samochodowym. Ustawodawca nie użył stwierdzenia, że ograniczenie to nie dotyczy pojazdów samochodowych innych niż osobowe, a określił jedynie, że zasady tej nie stosuje się do niektórych pojazdów samochodowych. Wydaje się więc, że samochód osobowy spełniający warunki określone w przepisach art. 86 ust. 4 pkt 14 ustawy umożliwia jego właścicielowi pełne odliczenie podatku VAT. Może to być więc przykładowo pojazd samochodowy mający jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowany na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

Czy samochód osobowy może posiadać zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów?

Nie należy zapominać również o tym, że spełnienie warunków określonych w przepisach ustawy o VAT ma być potwierdzone przez zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów i stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym. Zatem jeżeli samochód osobowy przejdzie takie badanie pozytywnie i w związku z tym jego właściciel uzyska stosowne zaświadczenie, a na jego podstawie wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu, to najprawdopodobniej umożliwi mu to pełne odliczenie podatku VAT od jego nabycia.

O możliwości przeprowadzenia takich badań w samochodach osobowych świadczyć może chociażby zapis art. 5 ustawy nowelizującej. Zgodnie z tym przepisem na potrzeby odliczania podatku naliczonego VAT od nabycia paliw (art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy) do samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, dla których w celu odliczania VAT wymagane jest posiadanie zaświadczenia, a które nabyte zostały przed 1 czerwca 2005 r. dodatkowe badanie techniczne należy przeprowadzić w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej (czyli do 31 maja 2006 r.). Czy oznacza to, że podatnikom VAT posiadającym samochody osobowe spełniające kryteria określone w przepisach ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczania VAT od nabycia paliw wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych? Wydaje się że tak. Wskazuje na to literalne brzmienie art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT w powiązaniu z art. 5 ustawy nowelizującej. Nie wiadomo czy intencja ustawodawcy była taka, aby podatnicy posiadający samochody osobowe spełniające wymogi stawiane w przepisach art. 86 ust. 4 ustawy o VAT mieli prawo odliczania podatku naliczonego VAT zarówno od nabycia tych pojazdów, jak i wykorzystywanych do ich napędu paliw.

Konieczna precyzja ustawodawcy

O braku precyzyjności w tworzonych przez ustawodawcę przepisach ustawy nowelizującej świadczyć może również zapis art. 7 tej ustawy, w którym zawarto stwierdzenie "w przypadku samochodów i pojazdów samochodowych będących przedmiotem umów". Z definicji pojazdu samochodowego wynika natomiast, że samochody są niewątpliwie pojazdami samochodowymi. Z pewnością zapis ten miał brzmieć inaczej i odnosić się do samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, ale z uwagi na wielki pośpiech przy tworzeniu przepisów nowelizujących zapomniano o kilku istotnych szczegółach.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl