16,3000 zł
-1,21% -0,2000 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Roczne_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Synektik_SA_oraz_GK_Synektik_SA_za_rok_obrotowy_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_Synektik_SA_za_rok_obrotowy_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Synektik.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._funkcjonowania_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dot._sprawozdan_finansowych_oraz_sprawozdania_z_dzialalnosci_GK_Synektik_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_RS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
I. Przychód razem 134 786,62 105 323,14 31 285,70 24 791,00
II. Koszty działalności razem 122 071,54 93 691,97 28 334,37 22 053,25
III. Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 12 715,08 11 631,17 2 951,33 2 737,75
IV. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 11 767,11 10 712,07 2 731,30 2 521,41
V. Zysk ( strata ) netto 9 136,30 10 293,44 2 120,65 2 422,87
VI. Całkowite dochody ogółem 9 143,81 10 281,04 2 122,39 2 419,95
VII. Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
VIII. Zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR ) 1,07 1,21 0,25 0,28
IX. Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję 1,07 1,21 0,25 0,28
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 547,20 5 224,44 3 144,48 1 229,73
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 313,50) (16 453,80) (1 233,33) (3 872,90)
XII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (4 972,70) 8 438,11 (1 154,23) 1 986,17
XIII. Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 261,01 (2 791,25) 756,92 (657,00)
XIV. WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU stan na 30.09.19 stan na 30.09.2018 stan na 30.09.19 stan na 30.09.18
XV. Aktywa razem 125 095,83 108 586,54 28 602,48 25 421,77
XVI. Aktywa trwałe 85 319,70 79 989,82 19 507,89 18 726,84
XVII. Aktywa obrotowe 39 776,12 28 596,72 9 094,60 6 694,93
XVIII. Zobowiązania razem 54 843,49 46 600,69 12 539,67 10 909,93
XIX. - zobowiązania długoterminowe 20 758,52 16 431,23 4 746,32 3 846,80
XX. - zobowiązania krótkoterminowe 34 084,97 30 169,46 7 793,34 7 063,13
XXI. Kapitał własny 70 252,33 61 985,85 16 062,82 14 511,83
XXII. Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 975,07 998,40
XXIII. Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję ( zł i EUR ) 8,24 7,27 1,88 1,70


Poszczególne pozycje danych finansowych przeliczono na EUR wg
następujących zasad:poszczególne pozycje aktywów i pasywów
według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polskina
dzień 30.09.2019 1 EUR = 4,3736 PLNna dzień 30.09.2018 1 EUR =
4,2714 PLNPoszczególne pozycje zestawienia całkowitych
dochodów oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni
dzień każdego miesiąca objętego raportem tj.:01.10.2018
- 30.09.2019 1 EUR = 4,3083 PLN01.01.2017 - 30.09.2018 1 EUR =
4,2484 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Roczne Sprawozdanie z działalności Synektik SA oraz GK Synektik SA za rok obrotowy 2018.pdfRoczne Sprawozdanie z działalności Synektik SA oraz GK Synektik SA za rok obrotowy 2018.pdf Sprawozdanie z działalności wraz z Listem Prezesa
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA za rok obrotowy 2018.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA za rok obrotowy 2018.pdf SSF Grupa Synektik
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Synektik.pdfSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Synektik.pdf Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania
Oświadczenie RN dot. wyboru firmy audytorskiej.pdfOświadczenie RN dot. wyboru firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie RN dot. wyboru Audytora
Oświadczenie RN dot. funkcjonowania Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN dot. funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie RN o Komitecie Audytu
Ocena RN dot. sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności GK Synektik SA.pdfOcena RN dot. sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności GK Synektik SA.pdf Ocena RN dot. sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności GK Synektik SA
Wybrane dane finansowe RS.pdfWybrane dane finansowe RS.pdf Wybrane dane finansowe

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 CEZARY KOZANECKI PERZES ZARZĄDU
2019-12-20 DARIUSZ KORECKI WICEPREZES ZARZĄDU
2019-12-20 ARTUR OSTROWSKI CZŁONEK ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 KATARZYNA DĘBOWSKA GŁÓWNA KSIĘGOWA
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r. oraz wypłaty dywidendy.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.