REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Zawarcie umowy na dofinansowanie prac badawczych w ramach rozbudowy projektu Platforma Evolution

2020-09-29 09:33
publikacja
2020-09-29 09:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Zawarcie umowy na dofinansowanie prac badawczych w ramach rozbudowy projektu Platforma Evolution
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu ESPI 22/2020 z dnia 1 lipca 2020 r., Zarząd Synektik SA („Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2020 r. Spółka podpisała umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie prac związanych z platformą Evolution (nazwa handlowa: Zbadani.pl) w ramach projektu pt. „Jezioro danych w radiologii - opracowanie repozytoriów do celów badawczych”.

Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 612 565,00 PLN, a wydatki kwalifikowane to 2 592 400,00 PLN. Kwota dofinansowania wyniesie 993 310,00 PLN, tj. 38% kosztów kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia realizacji umowy przypada na dzień 30 września 2022 r.

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na prace badawcze w zakresie opracowywania innowacyjnych metod w dziedzinie rozwiązań chmurowych (IT w radiologii) na potrzeby przyszłych badań klinicznych, badań statystycznych, jak również do opracowywania algorytmów sztucznej inteligencji i analitycznych modeli danych. Wyniki prac B+R zostaną wdrożone do platformy Evolution (Zbadani.pl).

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Spółki za istotną, ponieważ rozwój platformy Evolution (Zbadani.pl) jest jednym ze strategicznych obszarów rozwoju zawartych w Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Synektik na lata 2017-2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-29 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki