16,0000 zł
-2,14% -0,3500 zł
Synektik SA (SNT)

Zakończenie weryfikacji wyceny wartości niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Zakończenie weryfikacji wyceny wartości niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 15/2019 niniejszym informuje, że została zakończona procedura weryfikacji ujmowania aktywów powstałych w wyniku poniesionych przez Spółkę kosztów stanowiących nakłady na prace rozwojowe zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 38 – Wartości niematerialne, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiej i Rady (Dz. Urz. UE L 320, z 29.11.2008 r., str. 1, z późn.zm.).
W konsekwencji ulegnie zmianie prezentacja w sprawozdaniach finansowych ponoszonych nakładów na prace rozwojowe, które będą traktowane jako koszty prac badawczo – rozwojowych ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. W związku z tym, korekcie ulegają między innymi następujące pozycje:
1. kapitały własne na dzień 30 września 2018r., w pozycji zyski zatrzymane: zmniejszenie wartości o 8.915.766 PLN
2. wynik roku bieżącego: zmniejszenie wartości o 991.537 PLN

Szczegółowe informacje dotyczące wpływu zmiany zasad rachunkowości, tak w ujęciu historycznym jak i bieżącym, na poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej i sprawozdania z całkowitych dochodów zostaną zaprezentowane w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. obejmującym okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.