REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór składu Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

2021-02-23 14:39
publikacja
2021-02-23 14:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór składu Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

W nawiązaniu do komunikatu nr 9/2021 i uchwał podjętych na ZWZA w dniu 11.02.2021 Zarząd Synektik SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 23.02.2021 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Mariusza Książek. Ponadto, na tym samym posiedzeniu, Rada Nadzorcza powierzyła Panu Wiesławowi Łatale funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast Pani Sawie Zarębińskiej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru składu Komitetu Audytu, W związku z tym, skład Komitetu Audytu przedstawia się w sposób następujący:

1) Dariusz Daniluk – Przewodniczący Komitetu Audytu;
2) Piotr Chudzik – Członek Komitetu Audytu;
3) Wiesław Łatała – Członek Komitetu Audytu.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. W związku z tym, skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń przedstawia się w sposób następujący:

1) Sawa Zarębińska – Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń;
2) Dariusz Daniluk – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń;
3) Mariusz Książek – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-23 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki