REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych

2020-10-16 08:40
publikacja
2020-10-16 08:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Synektik SA, zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757; dalej: Rozporządzenie), informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2020, trwającym od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.:

• skonsolidowany raport kwartalny (SA-QSr) za IV kwartał roku finansowego 2019 (a III kwartał roku kalendarzowego 2020) – 16 listopada 2020 r.
• jednostkowy raport roczny za rok finansowy 2019 (SA-R) – 22 grudnia 2020 r.
• skonsolidowany raport roczny za rok finansowy 2019 (SA-RS) – 22 grudnia 2020 r.
• skonsolidowany raport kwartalny (SA-QSr) za I kwartał roku finansowego 2020 (a IV kwartał roku kalendarzowego 2020) – 23 lutego 2021 r.
• skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze roku finansowego 2020 (okres: IV kwartał roku kalendarzowego 2020 i I kwartał roku kalendarzowego 2021) – 15 czerwca 2021 r.
• skonsolidowany raport kwartalny (SA-QSr) za III kwartał roku finansowego 2020 (a II kwartał roku kalendarzowego 2021) – 10 sierpnia 2021 r.

Zarząd Spółki informuje również, że na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w skróconych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz skróconym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym odpowiednio w § 66 ust. 1–4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 i w § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Dodatkowo, na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku finansowego 2020 (a I kwartał roku kalendarzowego 2021).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-16 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki