REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Terminy Publikacji raportów okresowych

2021-10-21 14:50
publikacja
2021-10-21 14:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-21
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Terminy Publikacji raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Synektik SA, zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757; dalej: Rozporządzenie), informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2020, trwającym od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.:

• skonsolidowany raport kwartalny (SA-QSr) za IV kwartał roku finansowego 2020 (a III kwartał roku kalendarzowego 2021) – 18 listopada 2021 r.
• jednostkowy raport roczny za rok finansowy 2020 (SA-R) – 23 grudnia 2021 r.
• skonsolidowany raport roczny za rok finansowy 2020 (SA-RS) – 23 grudnia 2021 r.
• skonsolidowany raport kwartalny (SA-QSr) za I kwartał roku finansowego 2021 (a IV kwartał roku kalendarzowego 2021) – 22 lutego 2022 r.
• skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze roku finansowego 2021 (okres: IV kwartał roku kalendarzowego 2021 i I kwartał roku kalendarzowego 2022) – 2 czerwca 2022 r.
• skonsolidowany raport kwartalny (SA-QSr) za III kwartał roku finansowego 2021 (a II kwartał roku kalendarzowego 2022) – 9 sierpnia 2022 r.

Zarząd Spółki informuje również, że na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w skróconych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz skróconym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym odpowiednio w § 66 ust. 1–4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 i w § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-21 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki