REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Przyznanie istotnego dofinansowania na realizację prac badawczych w ramach rozbudowy projektu Platforma Evolution

2020-07-01 14:04
publikacja
2020-07-01 14:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Przyznanie istotnego dofinansowania na realizację prac badawczych w ramach rozbudowy projektu Platforma Evolution
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Synektik SA („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2020 r. uzyskał informację o przyznaniu Synektik SA dofinansowania projektu pt. „Jezioro danych w radiologii - opracowanie repozytoriów do celów badawczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 („RPO WM 2014-2020”), Działanie 1.2 „ Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”. Lista projektów wybranych do dofinansowania została opublikowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na portalu www.funduszedlamazowsza.eu.

Projekt Spółki został pozytywnie zweryfikowany pod względem wykonalności, a także oceny merytorycznej i strategicznej, kwalifikując się tym samym do uzyskania dofinansowania na jego realizację. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na prace badawcze w zakresie opracowywania innowacyjnych metod w dziedzinie rozwiązań chmurowych (IT w radiologii) na potrzeby przyszłych badań klinicznych, badań statystycznych, jak również do opracowywania algorytmów sztucznej inteligencji i analitycznych modeli danych. Wyniki prac B+R zostaną wdrożone do Platformy Evolution (nazwa handlowa: Zbadani.pl), która jest obecnie wykorzystywana przez centra opisowe i placówki medyczne w zakresie badań radiologicznych.

Całkowity koszt projektu wynosi 2 612 565,00 PLN, a wydatki kwalifikowane to 2 592 400,00 PLN. Kwota dofinansowania projektu wynosi 993 310,00 PLN, tj. 38% kosztów kwalifikowanych.
Planowany okres realizacji projektu to 2 stycznia 2020 r. - 30 września 2022 r.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Spółki za istotną, ponieważ rozwój Platformy Evolution (Zbadani.pl) jest jednym ze strategicznych obszarów rozwoju zawartych w Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Synektik na lata 2017-2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 CEZARY KOZANECKI PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki