REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Powołanie Prokurenta

2021-02-17 11:06
publikacja
2021-02-17 11:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorys_Artura_Ostrowskiego___prokura.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Powołanie Prokurenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17.02.2021 r. podjął uchwałę w przedmiocie ustanowienia prokury w Spółce. Z dniem 17.02.2021 r., powołano na prokurenta Pana Artura Ostrowskiego, określając prokurę jako łączną uprawniającą do dokonywania czynności wyłącznie z członkiem organu zarządzającego

Pan Artur Ostrowski złożył wobec Spółki oświadczenia, z których wynika, że: nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki działalności do niej konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys zawodowy Pana Artura Ostrowskiego stanowi załączniki do niniejszego raportu
Załączniki
Plik Opis
Życiorys Artura Ostrowskiego _ prokura.pdfŻyciorys Artura Ostrowskiego _ prokura.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-17 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki