REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Podpisanie znaczącej umowy

2021-09-30 13:10
publikacja
2021-09-30 13:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-30
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 23/2021 z 20 sierpnia 2021 r. dotyczącego złożenia znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu medycznego, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 30 września 2021 r. Spółka zawarła umowę z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa (Szpital).

Umowa dotyczy dostawy i instalacji sprzętu medycznego w ramach projektu „Utworzenie centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu ze wsparciem technik obrazowania w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego z zastosowaniem wysoko zaawansowanych technologii neurochirurgicznych poprzez rozbudowę istniejącego już ośrodka (Interwencyjne Centrum Neuroterapii – INC) – Etap II” dla Szpitala, w części nr 1 projektu dotyczącej operacyjnych systemów neurochirurgicznych.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 15 594 500,00 zł netto. Realizacja umowy nastąpi do dnia 10 grudnia 2021 r.

Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisanie przedmiotowej umowy zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi 14,8 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji wyżej wymienionej umowy wpłyną na wyniki sprzedaży, zarówno w roku finansowym 2020 ( trwającym od 01 października 2020 do 30 września 2021), jak i również w roku finansowym 2021 ( trwającym od 01 października 2021 do 30 września 2022).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 CEZARY KOZANECKI PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki