REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

2020-06-29 08:52
publikacja
2020-06-29 08:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020_06_26_zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-29
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”) Zarząd Synektik SA (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 r. otrzymał drogą mailową zawiadomienie z dnia 26 czerwca 2020 r. w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z zawiadomieniem AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej „Fundusz”) informuje,
że w wyniku zbycia akcji Spółki, w transakcji na GPW w Warszawie rozliczonych w dniu 23 czerwca 2020 r., zmniejszył swój udział poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Stan posiadania akcji Spółki przez Fundusz przed zmianą udziału: 437 457
Procentowy udział Funduszu w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 5,13 %
Liczba głosów Funduszu na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 437 457
Procentowy udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów przed zmianą udziału: 5,13 %

Stan posiadania akcji Spółki przez Fundusz po zmianie udziału: 416 232
Procentowy udział Funduszu w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 4,88 %
Liczba głosów Funduszu na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 416 232 Procentowy udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału: 4,88 %

W zawiadomieniu podano informację, że podmioty zależne od akcjonariusza, a także osoby,
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie nie posiadają akcji Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Załączniki
Plik Opis
2020_06_26 zawiadomienie.pdf2020_06_26 zawiadomienie.pdf zawiadomienie z AgioFunds

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-29 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki