15,5200 zł
-1,77% -0,2800 zł
Synektik SA (SNT)

Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_NN_investment_partners.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-22
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539; dalej: Ustawa o ofercie publicznej) Zarząd Synektik SA (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 22 stycznia 2020 r. powziął informację o zawiadomieniu z dnia 21 stycznia 2020 r. w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z zawiadomieniem, udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej: Towarzystwo) zmniejszył się poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, w związku z transakcją zbycia akcji Spółki na GPW w Warszawie w dniu 17 stycznia 2020 r.

• Stan posiadania akcji Spółki przez Towarzystwo przed zmianą udziału: 456 511
• Procentowy udział Towarzystwa w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 5,35%
• Liczba głosów Towarzystwa na walnym zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 456 511
• Procentowy udział Towarzystwa w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przed zmianą udziału: 5,35%

• Stan posiadania akcji Spółki przez Towarzystwo po zmianie udziału: 424 552
• Procentowy udział Towarzystwa w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 4,98%
• Liczba głosów Towarzystwa na walnym zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 424 552
• Procentowy udział Towarzystwa w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po zmianie udziału: 4,98%

W zawiadomieniu nie podano informacji o braku podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki, a także osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie publicznej.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie NN investment partners.pdfZawiadomienie NN investment partners.pdf zawiadomienie o zmianie udziału w akcjach spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-22 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r. oraz wypłaty dywidendy.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.